El pensador lliure és una persona enginyosa i analítica. Normalment és una persona segura de si mateixa i no es deixa influir pels conflictes i les crítiques. És perfectament conscient dels seus punts forts i no té dubtes de les seves habilitats. La gent d'aquesta personalitat sol tenir molt èxit en la seva carrera ja que és competent i decidida. El pensador lliure és un excel·lent estrateg; les consideracions lògiques, sistemàtiques i teòriques són el seu món. Està sempre desitjós d'aprendre i sempre s'esforça per expandir i perfeccionar els seus coneixements en qualsevol àrea que li interessi. El pensament abstracte sorgeix de manera natural en ell; els científics i els informàtics són sovint d'aquest tipus.

El pensador lliure és un especialista en la seva àrea. El desenvolupament de les seves idees i visions és molt important per a ell; li encanta ser flexible al màxim i, si és possible, poder treballar només perquè sovint li costa fer comprensibles per als altres els seus complexos raigs d'idees. No suporta la rutina. Una vegada considera que una idea es bona és molt difícil fer-ho desistir; persegueix l'aplicació d'aquesta idea obstinada i persistentment, encara que sigui fent front a una gran oposició externa.

El pensador lliure no és el tipus de persona que surt fàcilment de la seva coberta. Parlar de la seva vida emocional no és un dels seus punts forts. En qualsevol cas, les relacions socials no són particularment importants per a ell; és feliç amb tan sols uns quants i propers amics que troben fàcil compartir el seu món intel·lectual. Li costa establir nous llaços. En l'amor, necessita molt espai i independència però això no significa que la seva parella no sigui important per a ell. El pensador lliure sol donar la impressió de ser fred i reservat; però les aparences enganyen: no pot suportar que la gent propera a ell ho rebutgi. Prefereix les relacions equilibrades i harmonioses amb una parella que comparteixi els seus interessos i amb qui pugui realitzar les seves visions.

Comparteix el teu tipus de personalitat:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Independent Thinker.