Da bi odredio svoj tip ličnosti, moraš da uradiš sledeće. Na sledeće 4 strane se osvetljava jedna od ličnih karakteristika. Klikni, da li uz tebe više idu izjave u gornjem ili u donjem bloku.
Meni više odgovaraju ove izjave:
Ti si više ekstrovertni tip. Klikni ovde za korak 2.


Meni više odgovaraju ove izjave:
Ti si više introvertni tip. Klikni ovde za korak 2.