Individualistični organizator je samozavestna in zelo neodvisna oseba. Je mirna in realistična oseba, zelo razumska, zelo razumen človek. Svoj individualizem zelo intenzivno neguje in uživa, če lahko svoje analitične sposobnosti meri z novimi nalogami. Pri tem pa je zelo spontan in impulziven človek, ki rad sledi trenutnemu navdihu. Individualistični organizator je dober in natančen opazovalec, ki je pozorno opazi vse, kar se dogaja okoli njega. Za medosebne odnose pa njegove tipalke niso preveč natančne in se čudi, če druge občasno prizadene s svojim neposrednim načinom brez olepševanja. Zadolžitev ne ceni preveč; če pa mu pustimo njegovo svobodo, je nezapleten, družaben in vesel družabnik.

Predvsem ima individualistični organizator rad izzive – akcija in kanček draženja živcev pri njem preprosto spadajo zraven. Zelo rad izziva usodo, in mnogi ljudje tega tipa se ukvarjajo z nevarnimi konjički, kot sta skakanje s padalom ali elastiko. Enako velja tudi za vsakdanji delavnik. V kriznih situacijah je individualistični organizator v vrhunski formi; bliskovito hitro lahko najde povezave, sprejme odločitve in izvede, kar je treba narediti. Hierarhija in avtoriteta nanj ne naredita velikega vtisa; če nadrejeni ni kompetenten, ga tudi ne bo spoštoval. Individualistični organizator rad prevzame odgovornost. Ima močno izražen smisel za realnost ter vedno najde najprimernejšo in smotrno rešitev za določeno težavo. Konflikte rešuje odprto in neposredno; občasno mu pri tem zmanjka finega občutka, vendar pa zna tudi sam prenesti kritiko.

Če bi morali individualističnega organizatorja opisati z eno besedo, bi bila ta beseda verjetno: „neodvisen“. Malo tipov osebnosti živi tako svobodno in individualistično kot ti (nomen est omen!). Zato je zate bolje, če si poiščeš področje dela, kjer imajo pravila in strukturiranost bolj podrejeno vlogo, kjer so hierarhije bolj zrahljane ter kjer nisi omejen s preveč podrobnimi navodili in delovnimi procesi.

Manevrski prostor za tvoja ravnanja pravzaprav nikoli ne more biti dovolj velik. Stvari želiš opraviti tako, kakor misliš, da je prav, in kakor ustrezajo tvojim (visokim) standardom, ter ne dovoliš, da bi ti drugi predpisovali, kako bi moral kaj narediti. Titule in zasidrane avtoritete nate ne naredijo nobenega vtisa. Ali je nekdo kompetenten v tvojih očeh, v takem primeru dovoliš, da ti kaj reče, ali pa ni kompetenten, in v takem primeru ga ne boš spoštoval, njegova navodila pa boš izvedel le zato, ker na njegovih vratih piše „vodja oddelka“. Na splošno pa si tako in tako fanatičen zagovornik enakopravnosti in ti je najljubše, če imajo vsi enake pravice.

Termini in zadolžitve so zate kot „spontani“ tip prav taka grozota kot dolgoročno načrtovanje. Tudi neposreden način (utemeljen z „logičnim“ delom tvoje osebnosti) te lahko spravi v težave v preveč urejenih in hierarhično organiziranih delovnih okoljih, kajti vsi vodje ne znajo ceniti odkritosti ali konstruktivne kritike. (Ali je mogoče, da si imel že v šoli težave, ker se ti ni ljubilo učiti nečesa, za kar si menil, da je popolnoma odveč?) Zate je praktično nemogoče, da bi se z nepravilnostmi preprosto tiho sprijaznil samo zato, da ne bi sprožil konfliktov. V ne preveč konzervativnih in avtoritativnih okoljih bodo tvoj prispevek znali ceniti bolj kot pa na tradicionalnih področjih dela.

Samostojnost zate ni slaba alternativa, kajti tako si seveda najmanj odvisen od odločitev drugih in lahko najbolje slediš svoji potrebi po svobodi. Za tako vrsto dela si pripravljen tudi zaradi tvojega veselja do tveganja, odpornosti proti kriznim situacijam, pa tudi močno izraženega občutka odgovornosti skupaj z izjemnimi sposobnostmi v vlogi taktika.

Delite svoj tip osebnosti:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Individualistic Doer.