Svoj tip določiš tako: na naslednjih štirih straneh bo na vsaki strani osvetljena ena osebnostna značilnost. Klikni, če zate bolj veljajo izjave iz zgornjega ali spodnjega stolpca.
Zame bolj veljajo naslednje izjave:
Ti si pretežno ekstravertiran tip. Za korak 2 kliknite tukaj.


Zame bolj veljajo naslednje izjave:
Ti si pretežno introvertiran tip. Za korak 2 kliknite tukaj.