Мечтателният реалист е много сдържан и прави впечатление на другите по-скоро като стеснителен и резервиран. Неговият богат емоционален живот и неговите страстни убеждения той споделя с много малко хора. Който обаче го преценява като студен и резервиран човек, се заблуждава извънредно много. Той има ясно изразена вътрешна ценностна система и ясни, почтени принципи, за които е способен да даде големи жертви. Жана д’Арк или сър Галахад биха били добри представители на този личностен тип. Той непрекъснато се стреми да направи света по-добър. Може да бъде много внимателен към другите и да направи всичко, за да им помогне и да се застъпи за тях. Към своите ближни се отнася с интерес, внимателно и щедро. Когато се запали по някакво дело, или по някого, той може да се превърне в неуморим борец.

Практичните неща не са толкова важни за мечтателния идеалист. Със светските изисквания на ежедневието той се занимава само тогава, когато това стане неизбежно. Той се стреми да живее по девиза „геният контролира хаоса” – което напълно съответства на него така, че често постига с голям успех академични кариери. Детайлите го интересуват по-малко, той насочва погледа си по-скоро върху цялостта. Това му помага в повечето случай да има добър поглед върху нещата, дори и когато настъпи хектика. Но понякога може да се случи нещо важно да му убегне. Тъй като той до голяма степен се нуждае от хармония е склонен да не показва открито недоволство или грижи, а да ги заключи в себе си. Способността да се налага не е неговата сила; освен това той ненавижда много конфликтите и конкуренцията. Предпочита да мотивира другите със своя симпатичен и ентусиазиран характер – тези, които ръководи не би трябвало да се оплакват от липса на признание.

Мечтателният идеалист спада към интровертираните идеалисти. Поради това ти предпочиташ една спокойна работна среда, в която би могъл да се занимаваш интензивно с поставените ти задачи и да не бъдещ смущаван от много хора и непрекъснато разсейване. Необходимо ти е време да се посветиш на мислите си да ги обвиеш в думи и да предадеш форма на идеите си.

Поради това е ти е приятна и известна степен ред и структура, тъй като те гарантират, че можеш да се развиваш стъпка по стъпка и не трябва да жонглираш едновременно с няколко задачи – това изобщо не ти допада, тъй като за теб е много важно да се задълбаваш във въпросите от основа. Твоята способност да се концентрираш е изключително голяма и ти често се задълбочаваш в работата си толкова много, че просто забравяш всичко останало около себе си – дори и да се храниш. Въпреки всичко ти с удоволствие и добре можеш да работиш и заедно с други хора, тъй като си много адаптивен, отговорен и отворен към хармонията и сътрудничеството.

Поради това е по-добре да избягваш области, в които се цени особено силата да се наложиш, където борбата е сурова и на дневен ред е директната конфронтация. Ти се нуждаеш по-скоро от среда без напрежение, за да можеш да се развиеш напълно. Ако средата не е такава ти страдаш, той като приемаш критиката много лично. Възможността за общуване с други хора, които цениш, и чиито способности те респектират, ти действа добре, но и тук за теб важи девизът „по-малкото е повече” - по-добре няколко „внимателно подбрани” колеги, с които наистина сте настроени на една и съща вълна. Най-добре би било, ако заедно споделяте едни и същи идеали и високи цели, заедно да се борите за постигането на една хубава цел, защото тогава ти си в най-добрата си форма! Ако това не може да се постигне е по-добре да работиш сам, тъй като ти спадаш към личностните типове, които отлично могат това и които не са задължително зависими от други, за да постигнат добри резултати.

Твоите специални способности те предопределят за всички работни сфери, в които се касае за концептуализиране, разрешаване на проблеми и развитие на нови идеи. Ти си много креативен, имаш добър поглед върху нещата и можеш да поемеш по оригинални и необикновени пътища, за които още не се е сещал никой друг преди теб.

Споделете вашия тип личност:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Dreamy Idealist.