Грижовният реалист е един обичан човек, пълен с енергия. Той е надежден, добре организиран и винаги готов за помощ. За него са важни традиционните ценности, дори и изграждането на семейство играе за него централна роля. Грижовният реалист притежава добре изразена социална жилка. Винаги е готов да се вслушва в грижите и проблемите на другите и не жали труда си, когато го помолят за помощ. Състрадателен и с много разбиране той уГрижовният реалистсеща от какво се нуждаят другите хора. Грижовният реалист е винаги готов да оцени силните страни на другия и да извини слабостите му. От всички личностни типове той е най-общителен. Социалните контакти са много важни за него.

Грижовният реалист е по-скоро консервативен. Той има една твърда вътрешна стойностна и принципна система, която е ориентирана към властващите традиции. Той предпочита ясни, структурирани среди и работни процеси; многото смени и неспокойствието са му по-скоро неприятни. Неговите сили са повече внимание и надеждност, по-малко гъвкавост и спонтанност. Спрямо новото грижовният реалист е само условно открит. Когато обаче се търси някой, който трябва да изпълни дадена задача надеждно и точно, той е правилният човек.

Грижовният реалист е най-общителният от всички личностни типове. Поради това за теб е важно да си намериш работна среда, в които по възможност да имаш работа с много хора. В контакта и общуването с тях ти зареждаш батериите си и твоите специални таланти могат да се развият най-добре. Ти си прототип на помагащия в положителен смисъл, тъй като обичаш да се застъпваш за другите и да ги обгрижваш. Ако имаш впечатление, че можеш да допринесеш по някакъв начин за подобряването на жизненото им качество, това те прави щастлив и доволен както нищо друго. Чувството да си необходим, обичан и ценен е за твоя тип жизнено необходимо.

Работата в „тиха стаичка” не е за теб; това противоречи много на твоя екстровертиран характер и необходимостта от междуличностно общуване. В диалога с другите ти идват най-добрите идеи; той дава крила на твоята креативност. Ти не искаш да проектираш на дъската абстрактни помощни проекти, а предпочиташ да се ангажираш на най-предния фронт и в директен контакт с хората. За теб е важно резултатът от работата ти да е пред очите ти и ден след ден да си отиваш в къщи с чувството, че си могъл и днес да направиш света по някакъв начин поне малко по-добър.

Ти си роденият тип за работа в екип, това се дължи от една страна на твоя открит и комуникативен характер, а от друга и на това, че без проблеми се вписваш в груповата йерархия. Хармонията е ключова дума за твоя личностен тип, както в лично, така и в професионално отношение. Би трябвало много да държиш на това да можеш да работиш в една свободна от напрежение, респектираща и сърдечна среда, тъй като конфликтите и борбата за власт те задушават и те затрудняват значително в доброто изпълнение на работата ти. Работна среда, където се водят остри борби и където натискът на конкуренцията е много голям, представлява голямо натоварване за теб.

Поради това внимавай много при избора на работа, твоята сфера да е изразена по-скоро със сътрудничество и ти да имаш добри шансове за хармонично общуване с околните. Твоята топлосърдечност, твоята добра способност за съчувствие и готовността ти за помощ помагат за това, бързо да бъдеш възприет в групата и да станеш един обичан партньор за споделяне на всички грижи и нужди на останалите. Може би ти си винаги онзи, който пръв научава за всички професионални или лични грижи на колегите – просто защото ти умееш толкова добре да изслушваш, да утешаваш и да вдъхваш кураж. Но не прекалявай в това отношение – първо ти си много чувствителен и взимаш често проблемите на другите много присърце и второ – твоята работа естествено не трябва да страда от социален ти ангажимент!

Споделете вашия тип личност:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Social Realist.