Индивидуалистичният изпълнител е един самоуверен и много независим човек. Той е спокойна и реалистична личност, много рационална, изключителен човек на разума. Той поддържа интензивно своя индивидуализъм и се наслаждава на прилагането на аналитичните си способностите при изпълнение на нови задачи. Но наред с това той е един спонтанен и импулсивен човек, който обича да следва внезапните си вдъхновения. Индивидуалистичният изпълнител е добър и точен наблюдател, който внимателно регистрира всичко, което става около него. Към междуличностните отношения обаче той не е така чувствителен и се учудва, ако с директния си и откровен характер не е добре приет от околните. Не обича особено задълженията. Ако обаче му се даде свобода, той е един общителен и весел събеседник.

Индивидуалистичният изпълнител обича особено много предизвикателствата – екшънът и малко нервен гъдел са просто част от неговия живот. Той обича да предизвиква съдбата и много хора от този тип имат рискови хобита като скачане с парашут, или бънджи скокове. Това важи и за трудовото ежедневие. В критически ситуации индивидуалистичният изпълнител е в отлична форма; светкавично бързо той може да схване и анализира ситуацията, да взима решения и да предприеме необходимите стъпки. Йерархията и авторитетът не го впечатляват много; ако началникът не е компетентен, няма и респект към него. Идеалистичният изпълнител обича да поема отговорност. Той има ярко изразено чувство за реалност и винаги намира най-доброто и целесъобразно решение на възникналите проблеми. Разрешава конфликтите прямо и открито. Понякога при това му липсва малко усет, но все пак може да критикува и себе си.

Ако трябва с една дума да се характеризира индивидуалистичния изпълнител, тази дума би била вероятно „независим”. Малко от останалите типове са толкова свободолюбиви и индивидуалистични като теб - „nomen est omen”! („името е сигнал”, заб.). Поради това би трябвало по-скоро да си намериш работна сфера, в която правилата и структурите играят по възможност второстепенна роля, йерархията не е толкова изразена и ти няма да бъдеш ограничаван с много детайлирани задания и работни процеси.

Твоето пространство за действие не може да е достатъчно голямо за твоя вкус. Ти би искал да уредиш нещата така, както смяташ за правилно, отговаряйки на твоите (високи) стандарти и да не оставяш на други да ти разпореждат какво трябва да се прави. Титлите и строго установените правила не те впечатляват изобщо. Или някой в твоите очи е компетентен, тогава ще го оставиш и да си изкаже мнението, или той не е такъв и ти няма да изпълниш разпорежданията му, само защото случайно на вратата му пише „Ръководител отдел”. Иначе ти си един фанатик на равенството и си най-доволен, когато всички имат равни права.

За теб като „спонтанен” тип сроковете и задълженията са също така тежест, както и дългосрочните планове. Твоят директен характер (залегнал в „логическия” компонент на личността ти) може да ти създаде проблеми в много регламентирани и йерархически организирани сфери, тъй като не всички шефове умеят да приемат и оценяват откритите думи и конструктивната критика. (Възможно е още в училище да си имал проблеми, ако си нямал желание да учиш нещо, или си го намирал за абсолютно излишно?) За теб е почти невъзможно да отговориш на проблемите с мълчание, за да не провокираш конфликти. В не много консервативни и авторитарни кръгове обаче твоят принос ще се цени повече, отколкото в една съвсем традиционна професионална среда.

Самостоятелността за теб не е лоша алтернатива, тъй като по този начин ти естествено си най-малко зависим от решенията на другите и можеш да се отдадеш на стремежа си за свобода. Твоята любов към риска и устойчивостта в критични ситуации, както и силно изразеното ти чувство за отговорност и сензационните ти способности като тактик те предопределят за това.

Споделете вашия тип личност:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Individualistic Doer.