Надеждният реалист е стъпил здраво на земята и е много отговорен. Той е много прецизен, сдържан и претенциозен. Надеждността е неговото най-изразено качество и той винаги прави всичко, за да спази дадено обещание. Като характер надеждният реалист е по-скоро спокоен и сериозен, не говори много, но е добър слушател. Понякога въздейства на страничните резервирано и хладно, въпреки, че в действителност често притежава много хумор и дух. Неговите силни страни са точност, чувство за справедливост, граничеща с твърдоглавост упоритост и прагматичен, завладяващ характер. Надеждният реалист не се двоуми много, когато трябва да се свърши нещо, а прави необходимото, без излишни думи.

Този личностен тип очаква много от себе си, но и от другите. Когато си постави нещо за цел е много трудно да бъде убеден в обратното. С нежелание надеждният реалист оставя нещата на случайността. Планирането означава за него сигурност; също както редът и дисциплината. Приема йерархията и авторитета без проблеми, но с нежелание делегира задачи на другите, тъй като не е сигурен, дали другите ще ги изпълнят така съвестно като него. На ръководни длъжности той е много целенасочен – трябва да е сигурен, че задачите ще се свършат добре; не проявява обаче голям интерес към личните контакти на работното място.

Надеждният реалист се числи към интровертираните реалисти. Ти не обичаш много шум около себе си, предпочиташ да работиш на спокойствие сравнително независим от другите и да имаш достатъчно време да се занимаваш основно и интензивно със задачите ти. Твоята способност за концентрация е изключително голяма; когато действително се интересуваш от нещо, можеш да потънеш в работата си и да забравиш всичко останало около теб.

Не предпочиташ особено ориентирани за екипна работа професионални сфери или работни места, в които постоянно мислите ти ще бъдат смущавани, или ще бъдеш прекъсван и разсейван при изпълнение на задачите. Един или двама колеги на твоята вълна, или може би една малка група от твоя тип хора са единственото, което действително ти е необходимо в работата. Многото хора те натоварват и поради това, защото приемаш личните контакти и често свързаните с тях емоции и ирационалност при работата по-скоро за дразнител. Самият ти си много сдържан при това, което показваш и често действаш на хората от твоето обкръжение резервирано и понякога и отблъскващо, дори и да не го искаш.

Вечните „сплетни” и постоянните „кухненски разговори” в екипа по-скоро те изнервят – за теб е важна работата. Според теб това не е мястото да съчетаваш работа и личния живот. При избора на твоя работен кръг внимавай за това, да не си принуден да се нагаждаш през цялото време към останалите или да общуваш с тях.
Твоето второ име е надеждност.

Който ти възложи дадена работа може да е сигурен, че на сто процента ще я изпълниш внимателно и в срок. Мисълта, че не можеш да спазиш точно даденото обещание, е за теб истински ужас. Поради това за теб е важно да се намираш в обкръжение, което ти позволява възможно безпроблемна работа и където редовно можеш да получаваш подобаващо се признание на твоите успехи. Ясните и еднозначни измерими цели са нещо, което е задължително за теб, също както и определена степен сигурност по отношение на наличността на необходимите ресурси за твоята работа.

Споделете вашия тип личност:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Reliable Realist.