Независимият мислител е един аналитичен и остроумен човек. Обикновено той е много уверен в себе си и не може да бъде изкаран от спокойствие с конфликти и критика. Той осъзнава много добре своите силни страни и не се съмнява в своите способности. Често хората от този личностен тип са много успешни в кариерата си тъй като комбинират в себе си компетентност и целеустременост. Независимият мислител е отличен стратег; неговият свят са логиката, систематиката и теоретичното мислене. Той се стреми към знания и полага непрекъснати усилия да разширява и допълва знанията си във всяка област, която го интересува. Абстрактното мислене му се удава лесно; често между този тип хора се откриват учени или компютърни специалисти.

Независимият мислител е специалист в своята област. Развитието на собствените му идеи и визии е важно за него; той обича да е по възможност гъвкав и в идеалния случай да може да работи сам, тъй като често му е трудно да трябва да прави своите мисли разбираеми за други хора. Този тип трудно понася рутинната работа. Ако е намерил дадена идея за добра, той не може да се откаже от нея, а преследва осъществяването и упорито и настойчиво, дори и да има съпротива отвън.

Независимият мислител спада към интровертираните мислители. Това е една от причините да предпочиташ да работиш сам. Това не означава, че не можеш да бъдеш успешен и в екип, но за теб задачата винаги е на преден план, а не хората, които са включени в нея. Общуването с другите, необходимостта да се нагаждаш към техните ежедневно променящи се състояния и според теб ненужни емоции – всичко това представлява за теб нежелана загуба на време, която те възпрепятства да се посветиш на това, което ти е наистина интересно: да анализираш системи и правила, да изучаваш потенциалите за промяна, да развиваш нови идеи и да ги прилагаш на практика.

Тук ти се различаваш от втория интровертиран тип мислители (аналитичния мислител): наистина ти доставя удоволствие сам да реализираш концепциите си и да се радваш на техните успехи. Поради това трябва да си намериш трудова среда, където можеш да придружаваш своите проекти от първата идея до последния камък и да вървиш напред. В трудните ситуации ти виждаш едно предизвикателство, което привежда креативността ти в действие и не често учудваш твоето обкръжение с истински умозаключения, чиято гениалност оставя другите безмълвни.

Статистиките, закономерностите и систематиките са твоят свят. При това обаче за един тип мислител (който всъщност спада към „теоретичните” типове) ти си много практически ориентиран и по никакъв случай не живееш в интелектуална кула от слонова кост. Теории без връзка с реалността не те интересуват. Ти си много добър в това, да прогнозираш последиците от твоя начин на действие като върху дъска за шах и в съответствие с това да имаш готовото решение за алтернативи. Когато вече вземеш решение, как трябва да се подходи към даден въпрос, бързо можеш да включиш лактите в действие и при това не винаги проявяваш внимание - както към себе си, така и към другите. С това отвреме навреме срещаш съпротивление в другите, по-малко ангажирани и по-малко ориентирани към работата си колеги, което съпротивление в повечето случаи бързо отмяташ настрана.

Рутинната работа и еднаквите и постоянни работни процеси са мъчение за теб; имаш чувството, че те задушават твоята креативност. Твоята целеустременост и често твоята необикновено голяма амбиция по правило обаче те карат да се нагаждаш към неизбежното, когато трябва. Най-лошото, което може да се случи с твоя изгладнял дух е една работа, при която в продължение на двадесет години трябва да правиш едно и също с едни и същи колеги в един и същи отдел!

Споделете вашия тип личност:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Independent Thinker.