Spontani idealist je kreativan, živahan i otvoren čovjek. Posjeduje humor i raspolaže zaraznom životnom radosti. Njegova sposobnost oduševljavanja i prštanje energijom inspiriše druge ljude i privlači ih. Uživa biti zajedno sa drugima i dobro namiriše njihove motivacije i potencijale. Spontani idealist majstor je komunikacije i veoma zabavan i nadaren zabavljač. U njegovom okruženju garantovani su zabava i raznovrsnost. Povremeno je impulzivan u ophođenju sa drugima i povrijedi ih, a da to stvarno ne želi, na svoj direktan i ponekad kritičan način.

Ovaj tip ličnosti je oštar i oprezan promatrač; ništa ne promakne njegovoj pažnji, šta se oko njega dešava. U ekstremnom slučaju naginje ka preosjetljivosti ili prekomjernoj pažljivosti i stalno je u žurbi. Život je za njega uzbudljiva drama puna emocija. Doduše, brzo mu postane dosadno ako se stvari ponavljaju ili ako se traži previše detaljnog rada i pažnje. Njegova kreativnost, njegova domišljatost i originalnost najbolje dolaze do izražaja u koncepciji novih projekata i ideja – akribičnu provedbu cjeline radije prepušta drugima. Sve u svemu spontani idealist veliku vrijednost polaže na svoju unutrašnju i vanjsku nezavisnost i nerado se podčinjava. Zato i ima problema sa hijerarhijom i autoritetima.

Spontani idealist ubraja se u ekstrovertirane idealiste. Zato voliš raditi u šarolikoj miješanoj grupi ljudi koji te interesuju i inspirišu. Rad u „tihoj sobici“ nije za tebe. Tvoj osjet za motivacije drugih ponekad je skoro tajanstven. Stalno promatraš šta se oko tebe dešava i nemaš problema sa time da sve moguće istovremeno zapažaš ili da simultano komuniciraš sa više ljudi.

Tvoj entuzijazam djeluje zarazno na druge, stoga si kao kolega i prijatelj unutar svog tima sigurno omiljen u istoj mjeri kao i što vodiš. Tome također doprinosi i tvoja spretnost u izražavanju i dobro uho za nijanse u komunikaciji sa drugima. Za tebe je timski orijentisano radno okruženje važno i zato, jer trebaš pozitivne povratne informacije i potvrdu kao što drugi ljudi trebaju vazduh za disanje – sve to izvući samo iz sebe, šta ti je potrebno za održavanje tvog visokog samoideala, za tebe je jednostavno nemoguće.

Promjene, izazovi i zabava važni su sastojci tvog idealnog područja zadataka. Voliš dobivati nove poticaje, upoznavati nove ljude i uvijek iznova stjecati iznenađujuća iskustva. Previše rutine, previše detaljnog rada i potreba da se duže vrijeme radi na jednom te istom projektu, nisu za tebe, jer si „teoretski“ tip ličnosti. Tvoja snaga je u kreativnom rješavanju problema, otkrivanju novih puteva i mogućnosti, konceptualizacije ideja, ne toliko u njihovom konkretnom provođenju. U idealnom slučaju imaš štab sposobnih (više „praktično“orijentisanih) kolega oko sebe, koji prihvata i implementiše tvoje koncepte.

Tvoje radno područje u svakom slučaju trebalo bi biti tako odabrano, da se uvijek računa sa novim razvojima, sa kojima se hvataš u koštac i sa kojima možeš da se mjeriš. U poslu koji jednom naučiš, koji ti onda stručno ili lično više ne nudi ili nudi samo male perspektive usavršavanja, bićeš vjerovatno prilično nesretan. Posebno za ljude tvog tipa isplati se, da se s vremena na vrijeme svakako razmotri radikalna promjena zanimanja. Sa izazovima koji su povezani sa tim, bez problema izlaziš na kraj, samo dok se pritom zadovoljavaju tvoja radoznalost i poriv za samootkrivanje.

Podijelite svoje tip ličnosti:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Spontaneous Idealist.