Harmonisökande idealister kännetecknas av en komplex personlighet och ett överflöd av tankar och känslor. De är av naturen varmhjärtade personer. De är välvilliga och förstående. Harmonisökande idealister kräver mycket av sig själva och av andra. De besitter en stor insikt i människans natur och de är oftast mycket bra på att bedöma människotyper.

Men de är ofta reserverade och delar endast sina tankar och känslor med ett fåtal människor som de litar på. De såras djupt av att bli avvisade eller kritiserade. Harmonisökande idealister upplever konfliktsituationer som obehagliga och föredrar harmoniska relationer. Om det däremot är mycket viktigt för dem att uppnå ett visst mål, så kan de vidhålla sin sak med en beslutsamhet som gränsar till envishet.

Harmonisökande idealister har en livlig fantasi, oftast en närmast synsk intuitionsförmåga och är ofta mycket kreativa. När de väl har tagit sig an ett projekt, så gör de allt i sin makt för att nå sina mål. Till vardags visar de sig ofta vara skickliga problemlösare. De vill gärna gå till botten med saker och ting och innehar en naturlig nyfikenhet och kunskapstörst. Samtidigt är de praktiskt lagda, har ordningssinne och förmåga att kunna hantera komplicerade situationer på ett strukturerat och noga genomtänkt sätt. När de koncentrerar sig på något, så gör de det till ett hundra procent - de blir ofta så uppslukade av sin uppgift att glömmer bort allt annat runt omkring sig. Däri ligger hemligheten till deras ofta storslagna yrkesframgångar.

Som livskamrater är harmonisökande idealister trogna och pålitliga; ett fast förhållande är mycket viktigt för dem. De blir sällan blixtförälskade och gillar inte heller tillfälliga förhållanden. Ibland kan de tycka att det är svårt att tydligt visa sin kärlek trots att deras känslor är djupa och uppriktiga. När det handlar om deras vänskapskrets är deras motto: desto färre desto bättre! När det gäller nya kontakter, så finns det begränsningar för hur nära man kan komma dem; de föredrar att lägga sin energi på endast ett fåtal nära vänner. Deras krav på vänner och livskamrater är mycket höga. Eftersom de inte gillar konflikter, så tvekar de en stund innan de tar upp saker som de inte är nöjda med och när de väl gör det, så vinlägger de sig om att ingen såras på grund av detta.

Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Harmony-seeking Idealist.