Obekymrade handlingsmänniskor är vänliga, glada personer. De tycker om att umgås med andra människor. Skärpta, vältaliga, vitsiga och charmiga, de tycker om att vara de som får all uppmärksamhet. De gillar inte att vara ensamma. Deras aptit på livet leder till att andra mår bra i deras sällskap och att de snabbt lär känna folk.

Obekymrade handlingsmänniskor får ut det mesta ur varje ögonblick - många människor av den här sorten har begåvats med en förmåga att kunna förvandla hela sitt liv till en stor fest. Att ha tråkigt förekommer inte i deras närvaro eftersom de är bra på att få med sig andra i sin entusiasm, sitt goda humör och sin optimism.

Abstrakt tänkande och djupt filosoferande kring meningen med livet, är mindre tilltalande för obekymrade handlingsmänniskor. De är pragmatiska, realistiska och lever fullt ut här och nu. Även på jobbet föredrar de när det är full fart och då de kan leva ut sitt målinriktade sätt till fullo. De har inga problem att klara av flera uppgifter samtidigt och de blommar ut i krissituationer! En blandad palett av uppgifter med många sociala kontakter är precis det rätta för dem. Det är även sällan man ser dem sysslolösa under sin fritid; på grund av sin öppna, nyfikna natur, så har de för det mesta många hobbyer och intressen. De räds inte det okända: eftersom de är flexibla och kreativa, så anpassar de sig snabbt till nya situationer och gör det bästa av dem. Ibland hamnar de i motsättning mot strikta regler eller hierarkier, vilka gör att de genast känner sig ofria och de sätter sig gärna upp mot dessa.

Som vänner är obekymrade handlingsmänniskor frikostiga, hjälpsamma personer som fäster stor vikt vid harmoniska relationer och en god atmosfär. Deras sociala sätt innebär att de har en stor skara vänner och de älskar att ha huset fullt av flera olika typer av gäster. De ger gladeligen efter för sitt spontana humör och fattar tycke för en eller två viktiga saker. Detta gör att de framstår som en smula oförutsägbara för personer med en mer stillsam natur. När det verkligen gäller, kan man lita på dem till etthundra procent. Som livspartners är de kreativa, impulsiva och fantasifulla - förutsatt att deras partner vet hur de ska hänföra dem. De står knappt ut med tristess eller slentrian i en relation. De gillar inte alls konflikter; om en relation blir för påfrestande eller kräver alltför mycket ansträngning, så har de en benägenhet att dra sig ur förhållandet och börja söka efter en ny partner. Om man däremot lyckas hålla deras nyfikenhet vid liv i det långa loppet och överraska dem gång på gång, så har man en lojal och kärleksfull partner.

Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Laid-back Doer.