Drömmande idealister är alltid mycket försiktiga och framstår därför ofta som blyga och reserverande inför andra. De delar endast sitt rika känsloliv och sina passionerade övertygelser med ett fåtal personer. Men man skulle missta sig grovt om man dömde ut dem som kyliga och reserverade. De har en tydlig uppsättning inre värderingar och tydliga hederliga principer som de är beredda att leva upp till.

Joan of Arc or Sir Galahad hade varit ett bra exempel på denna personlighetstyp. Drömmande idealister är alltid fullt upptagna med att förbättra världen. De kan vara mycket omtänksamma mot andra och gör mycket för att stötta och stå upp för dem. De intresserar sig för sina medmänniskor, är uppmärksamma och frikostiga mot dem. När väl deras entusiasm för en sak eller en person har väckts så kan de bli outtröttliga kämpar.
För drömmande idealister är praktiska ting inte så viktiga. De befattar sig endast med jordnära vardagssysslor när det är absolut nödvändigt. De tenderar att leva efter mottot: "ett geni finner ordning i kaoset" - vilket normalt sett är fallet genom att de ofta har en framgångsrik akademisk karriär. De är inte så intresserade av detaljer; de vill hellre betrakta helheten hos saker och ting. Detta innebär att de har en bra överblick när saker och ting börjar blir stressiga. Som en konsekvens kan det ibland dock hända att drömmande idealister missar något viktigt. Då de är mycket fredsälskande, tenderar de att inte öppet visa sitt missnöje eller irritation utan istället lägga locket på. Beslutsamhet är inte en av deras starka sidor; de hatar konflikter och konkurrens. Drömmande idealister föredrar att motivera andra genom sin utstrålning och entusiastiska läggning. Vem som än har dem som överordnad kommer aldrig att behöva klaga över att inte få tillräckligt med beröm.

Liksom på jobbet, är drömmande idealister hjälpsamma och lojala vänner och partners, personer med integritet. Åtaganden är absolut heliga för dem. Andras känslor är viktiga för dem och de älskar att göra andra nöjda. De nöjer sig med endast en mindre vänkrets; deras behov av sociala kontakter är inte så framträdande hos dem eftersom de också behöver mycket tid för sig själva. Onödigt kallprat är inget för dem. Om någon vill bli kompis med dem eller inleda ett förhållande med dem, måste denne dela med sig av sin tankevärld och vara villig att delta i djupa diskussioner. Om du klarar av det kommer du att belönas med ett osedvanligt intensivt och rikt förhållande. På grund av sina höga krav på sig själv och andra, tenderar den personlighetstypen ibland att överbelasta relationen med romantiska och idealistiska idéer, i en sådan utsträckning att partnern känner för stora krav på sig eller underlägsenhet. Drömmande idealister blir sällan blixtförälskade, men när de väl blir förälskade så vill de att det ska vara en djup kärlek som varar för alltid.

Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Dreamy Idealist.