Pålitliga realister är jordnära och ansvarstagande. De är noggranna, reserverade och krävande. Deras mest framstående egenskap är pålitlighet och de anstränger sig alltid till sitt yttersta för att uppfylla löften. Pålitliga realister är lagda mer åt det tysta och seriösa hållet. De pratar inte så mycket men de är goda lyssnare. Ibland verkar de reserverade och frånvarande mot utomstående trots att de ofta besitter en stor klokhet och spiritualitet.

Deras starka sidor är noggrannhet, utpräglad känsla för rättvisa, envishet på gränsen till tjurskallighet och ett pragmatiskt, energiskt och målmedvetet sätt. Pålitliga realister vacklar inte om någonting måste utföras. De gör vad som krävs, utan något onödigt snack.

Den här personlighetstypen har inte bara höga förväntningar på sig själv utan också på andra. När väl pålitliga realister har bestämt sig för något, så är det svårt att få dem att avstå. De vill inte lämna något åt slumpen. Planering innebär trygghet för pålitliga realister, liksom befallningar och disciplin gör. De har inga bekymmer med att respektera auktoriteter och hierarkier, men tycker inte om att delegera uppgifter. De är säkra på att andra inte skulle utföra dem lika samvetsgrant som de själva gör. I ledningsbefattningar är de väldigt uppdragsorienterade - de försäkrar sig att saker utförs riktigt; däremot har de inte så stort intresse av personliga kontakter på jobbet.

Även i relationer är pålitliga realister tryggheten själva. Som partners är de trogna och konsekventa, stabila och vettiga. Trygghet och stabilitet är mycket viktigt för dem. De har sällan tid för utsvävningar eller osedligheter. Vem som än har dem som vän eller partner kan lita på dem livet ut. Dock tar det lite tid för pålitliga realister att inleda ett förhållande eller en vänskap. De har inget större behov av sociala kontakter; de är därför noggranna i valet av partner samt vänner och nöjer sig med en liten men exklusiv krets som uppfyller deras höga krav. De tenderar att visa sin förtrolighet till personer som betyder något för dem med hjälp av handlingar - deras partner kan inte gärna förvänta sig några romantiska kärleksförklaringar.

Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Reliable Realist.