Analyserande tänkare är reserverade, tysta personer. De gillar att gå till botten med saker och ting - nyfikenhet är en av deras starkaste drivkrafter. De vill veta vad som håller världen samman långt nere i det inre. De kräver egentligen inte mycket mer för att blir nöjda eftersom de är anspråkslösa personer. Många matematiker, filosofer och forskare hör till denna sort.

Analyserande tänkare avskyr motsägelser och ologiskheter; med sitt skarpa intellekt, uppfattar de fort och uttömmande mönster, principer och strukturer. De är särskilt intresserade av tingens grundläggande ordning och teoretiska slutsatser; för dem handlar det inte nödvändigtvis om att omsätta dessa i praktisk handling eller att dela med sig av sitt tankegods till andra. Analyserande tänkare gillar att jobba ensamma; deras förmåga att koncentrera sig är mer framträdande än hos alla andra personlighetstyper. De är öppna för och intresserade av ny information.

Analyserande tänkare bekymrar sig inte om vardagens angelägenheter - de är alltid lite "inne i sina tankar" som professorer kan vara, vars hem och arbetsplats är kaotiska, och som bara bryr sig själv om banaliteter som kroppsliga begär när det blir absolut oundvikligt. Erkännandet av deras arbete från andra spelar inte så stor roll för dem; generellt sett är de ganska oberoende av sociala kontakter och litar mycket på sig själva.

Analyserande tänkare ger därför andra intrycket att de är arroganta eller snobbiga - särskilt eftersom de inte tvekar att säga vad de tycker med sin ofta fräna (om ens rättvisa) kritik samt deras orubbliga självförtroende. Inkompetenta personer i samma ålder har det inte lätt i deras sällskap. Men den som lyckas att vinna deras respekt och intresse har en kvicktänkt och mycket intelligent person att prata med. En kamrat som förbluffar med sin förträffliga iakttagelseförmåga och sin mycket torra humor.

Det tar lite tid innan analyserande tänkare får vänner, men då blir de oftast vänner för livet. De är endast i behov av ett fåtal personer runt omkring dem. Deras viktigaste egenskap är att kunna matcha dem och därigenom ge dem inspiration. Ständiga sociala åtaganden blir snabbt stressande för dem; de behöver mycket tid för sig själva och drar sig ofta undan från andra. Deras partner måste respektera detta och förstå att detta inte beror på brist på tillgivenhet. När de väl har bestämt sig för en viss person, så är analyserande tänkare trogna och pålitliga partners. Man kan dock inte förvänta sig romantik och översvallande känslouttryck från dem, och de kommer alldeles säkert att glömma bort er bröllopsdag. Men de ställer alla gånger upp på en kväll med vin och stimulerande diskussioner!

Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Analytical Thinker.