Engagerade idealister är utåtriktade samt hjälpsamma. Utomstående upplever dem som mycket trevliga och inspirerande - särskilt eftersom de alltid försöker se det bästa hos andra. Deras humor, deras energi och deras optimism attraherar andra personer. Engagerade idealister är mycket skickliga på att kommunicera samt att övertyga och inspirera andra. Det är anledningen till det faktum att de ofta tar på sig ledarrollen i en grupp. Den här typen av personlighet finner man ofta hos mycket karismatiska personer.

Engagerade idealister har en ovanligt stor förmåga att känna empati. De är toleranta och generösa mot andra; ibland idealiserar de sina vänner. De försöker alltid att behaga andra och vill att deras relationer ska vara friktionsfria och till belåtenhet. För att uppnå detta är de villiga att ge mycket samt att skjuta sina egna krav åt sidan. Eftersom engagerade idealister är mycket hänsynsfulla, finns risken att de uppoffrar sig och anstränger sig för mycket för andra. I sitt yrkesliv, måste de därför se upp så att de inte drabbas av symptom på utbrändhet.

Engagerade idealister är pålitliga, välorganiserade och älskar att strukturera upp komplicerade situationer. De har svårt att ta kritik; de känner sig genast sårade och missförstådda. Deras perfektionism påverkar även deras kärleksliv - de söker det perfekta förhållandet som varar livet ut. När de väl har gjort sitt val, så är de trogna, stabila och kärleksfulla partners. Skulle de dock hamna i ett förhållande med fel person, kan det hända att de låter sig själva utnyttjas under lång tid, innan de bryter förhållandet.

Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Engaged Idealist.