Dynamiska tänkare är självsäkra och självständiga personer. De utstrålar entusiasm och energi. Dynamiska tänkare fullföljer det de har åtagit sig med flit och energi. Det bästa de vet är nya utmaningar. Den här sorten är född ledare, kompetent, handlingskraftig och ansvarstagande.

De har blick för felaktigheter och kan dela ut obönhörlig kritik om de anar att ett projekt riskerar att misslyckas. De bekymrar sig inte alls för om de förargar någon i samma veva. Men de är alltid mottagliga för sakliga argument; de älskar diskussioner, de är mycket retoriskt begåvade och de är duktiga på att övertyga och motivera andra.

Eftersom de är mycket sociala, så gillar dynamiska tänkare att ha många vänner omkring sig, helst sådana som kan de dela sina intressen med, samt diskutera alla möjliga ämnen. De är väldigt rakt på sak men aldrig på ett försåtligt eller beräknande sätt. Om du kan tåla att någon är uppriktig mot dig, så har du i dem, funnit en lojal och pålitlig rådgivare till vän. Allt som är nytt och okänt stimulerar dynamiska tänkare samt väcker deras nyfikenhet. Å andra sidan leder regler, rutiner och traditionsbundenheter till motstånd från dem. Om någonting inte går som de vill, så kan de reagera ganska tjurskalligt och envist.

Dynamiska tänkare kräver mycket av sig själva och av andra. Den som inte passar in i deras världsordning har det inte lätt. Ibland framstår de som ganska hårda, tack vare sin uppriktighet. Partners, samt släkten tycker också att det är svårt att vara dynamiska tänkare till lags. Det vet precis vad de vill och att kompromissa är otänkbart för dem. Vem som än har en dynamisk tänkare som partner måste ha en stark personlighet och ett stort mått av självständighet, samt tillräckligt med självförtroende, för att kunna erbjuda den här dominerande personlighetstypen lite motstånd. Normalt sett för en dynamisk tänkare, så rankas förhållandet bara på en andraplats, efter deras yrkesliv. Men de tycker om att ha någon vid sin sida som matchar dem intellektuellt, någon att uppnå gemensamma mål med och att föra intressanta diskussioner med hela kvällen; företrädelsevis faktabaserade diskussioner - sentimentalitet och romantik ligger inte för dem.


Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Dynamic Thinker.