Beslutsamma realister tycker om att axla ansvar och välkomnar utmaningar. De är stabila, pålitliga personer. Att ha kontakter utåt är mycket viktigt för dem; de smälter in bra och är mycket aktiva. De är förträffliga organisatörer och tycker mycket om när saker utförs korrekt och noggrant; de kan snabbt bli otåliga om andra inte är lika samvetsgranna, metodiska och plikttrogna som dem själva.

De föredrar strukturerat arbete som ger omedelbara, synbara resultat framför tidskrävande processer. Beslutsamma realister har inget emot rutiner så länge det gagnar effektiviteten. Dock ogillar de starkt oförutsedda och oförutsägbara händelser som ödelägger deras noggranna planering. Har de väl åtagit sig en uppgift, så utför de denna med stort engagemang och är beredda att göra stora uppoffringar för att nå målet.

Beslutsamma realister undviker inte konflikter och kritik, utan står upp för dem och försöker hitta lösningar. Då de har en skarp blick för andras fel och tillkortakommanden och inte är sena med att dela ut kritik, rör de ibland upp folks känslor, i synnerhet när de tappar humöret och drar förhastade slutsatser. På grund av deras stora sinne för rättvisa så vill de gärna omgående rätta sig själva och tar aldrig illa vid sig om någon talar klarspråk med dem. Du behöver aldrig misstänka dolda agendor hos dem, du vet alltid var du har dem. Beslutsamma realister återfinns ofta i chefspositioner eftersom de kombinerar engagemang, kompetens och förmåga att argumentera för sin sak. På sin fritid åtar de sig gärna ansvar inom föreningar och andra organisationer.

Traditioner värderas högt bland beslutsamma realister. De medverkar vid alla släktsammankomster och glömmer aldrig en födelsedag eller bröllopsdag. Familj och vänner är mycket viktiga för dem. Med sitt öppna, utåtriktade sätt har de lätt för att lära känna andra människor och har en stor vän- och bekantskapskrets. De är aldrig ytliga, utan pålitliga och lojala vänner som alltid finns till hands när de behövs. Beslutsamma realister tar sitt förhållande på största allvar - de drömmer om att finna en partner för livet. I ett kärleksförhållande söker de framför allt stabilitet och lojalitet och även i detta fall är de beredda att offra mycket för att uppnå samhörighet och harmoni. Beslutsamma realister möter kriser och svåra händelser med fattning; de skulle aldrig komma på tanken att bryta ett löfte. Som livspartner kan man alltid lita på deras stöd.

Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Determined Realist.