Självständiga tänkare är analyserande och kloka personer. De är vanligtvis självsäkra och låter inte sig själva uppröras av konflikter och kritik. De är mycket medvetna om sina egna styrkor och tvivlar inte på sin förmåga.

Folk av den här personlighetstypen har ofta en mycket framgångsrik karriär eftersom de såväl besitter kompetens som målmedvetenhet. Självständiga tänkare är utmärkta strateger; logik, systematik och teoretiska överväganden är deras gebit. De törstar efter kunskap och strävar hela tiden efter att utöka och förfina sina kunskaper inom de områden som intresserar dem. Abstrakt tänkande faller sig naturligt för dem; forskare och datorspecialister hör ofta till den här sorten.

Självständiga tänkare är specialister inom sitt område. Att utveckla sina idéer och visioner är viktigt för dem; de tycker om att vara så flexibla som möjligt och allra helst att få jobba ensamma, eftersom de ofta tycker det är påfrestande att få andra människor att förstå deras avancerade tankebanor. Självständiga tänkare står inte ut med rutiner. Så fort de anser att en idé är bra, så är det svårt att få dem att släppa den; de fullföljer införandet av den idén envetet och ihärdigt, även då de möter motstånd utifrån.

Självständiga tänkare är inte typen som gärna kommer ut ur sitt skal. Att prata om sitt känsloliv hör inte heller till deras starka sidor. Hur som helst är sociala relationer inte särskilt viktiga för dem; de nöjer sig med bara ett fåtal nära vänner som har lätt för att dela varandras intellektuella värld. De tycker det är svårt att knyta nya band. I kärlekslivet har de behov av stort utrymme och självständighet men detta betyder inte att deras partner är oviktig för dem. Självständiga tänkare ger ofta ett lugnt och reserverat intryck på andra; men detta intryck är vilseledande: de kan knappt tåla om folk som står nära dem skulle avvisa dem. De föredrar ett harmoniskt, tryggt förhållande med en partner som delar deras intressen och med vilken de kan förvekliga sina visioner.

Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Independent Thinker.