Energiska handlingsmänniskor är muntra och spontana personer. De är charmiga och fulla av energi och verkligt handlingskraftiga. De håller huvudet kallt och har överblick även i svåra situationer. Detta gör dem till populära problemlösare. Deras förmåga att inhämta och bearbeta information är fenomenal.

Energiska handlingsmänniskor har också goda egenskaper att observera och är skarpsinniga i kontakten med andra människor. De har god uppfattningsförmåga, är kvicktänkta och smarta. De besitter en naturlig förmåga att övertyga andra om sin ståndpunkt. Energiska handlingsmänniskor lever helt och hållet i nuet och fattar det ena spontana beslutet efter det andra. De älskar att umgås med andra människor och är uppmärksamma, livfulla och underhållande konversatörer. De har inga emot att vara den som sprudlande står i centrum för uppmärksamheten på en fest, och de är frikostiga, duktiga och bra värdar. De grubblar inte över konsekvenser särskilt länge; de tar snabbt till sig alla relevanta fakta, fattar ett pragmatiskt beslut och verkställer detsamma med kraft. Skulle ett beslut
Energiska handlingsmänniskor lockar på något magiskt vis till sig nöjen och skeenden. De är beroende av kicken - helst tillsammans med andra människor. Många som hör till den här sorten har riskfyllda hobbyer eller sysslar med extremsporter. Med viss självvaldhet utsätter de sig själva för farligheter gång efter annan. Även i arbetet söker energiska handlingsmänniskor nöje och framför allt variation. De blir totalt uttråkade av rutiner, trygghet och förutsebarhet. Kriser utgör deras livselixir och lockar verkligen fram deras starka sidor. De hanterar nya utmaningar med anpassningsförmåga och effektivitet. De får sin inre styrka genom en orubblig självtillit över att de kommer att klara av det hela. Energiska handlingsmänniskor föredrar praktiska gärningar som leder till synbara resultat, snarare än abstrakta verksamheter. Ändlösa diskussioner med arbetskamrater går dem snabbt på nerverna och de har inte tålamod att älta petitesser med andra. De talar om hur något ska göras, därmed basta!

Energiska handlingsmänniskor håller sina vänner i spänd förväntan genom sin kvickhet, spiritualitet och kvicka repliker. De har ofta en stor vän- och bekantskapskrets men håller sig ofta obundna i sina förhållanden. De förväntar sig ett stort mått av pålitlighet och tolerans av sina närmaste vänner men är samtidigt villiga att ge detsamma tillbaka. På grund av sitt spontana sätt, så framstår de däremot som lite överraskande och oförutsägbara, även för sina partners. Energiska handlingsmänniskor är i behov av stort utrymme och tid för sig själva; de känner sig genast hämmade om deras partner klamrar sig fast för hårt i dem. Men om du ger dem gott om spelrum, så är de givmilda, gladlynta och väldigt insiktsfulla livskamrater som du kan ha mycket roligt med och fullt ut njuta av livet med. De undviker inte konflikter utan tar itu med dem öppet och ibland kan det verkligen tända till. Men detta är typiskt för energiska handlingsmänniskor, och efteråt är de desto mer tillgivna och kärleksfulla.

Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Energetic Doer.