Sociala realister är populära människor fulla av energi. De är pålitliga, välorganiserade och hjälpsamma. Traditionella värderingar är viktiga för dem. Att bilda familj utgör också en central del av deras liv. Sociala realister har en framträdande social ådra.

De är alltid beredda att lyssna på andras bekymmer och problem och ställer upp fullt ut när någon ber dem om hjälp. Med sin empati och förståelse kan de förnimma andra människors behov. Sociala realister har alltid inställningen att lyfta fram sina medmänniskors styrkor och ursäktar gärna andras svagheter. Dessa är de mest sociala av alla personlighetstyper. Sociala kontakter är mycket viktiga för dem.

Sociala realister har mycket svårt att hantera konflikter och kritik - samförstånd utgör deras livselixir. Erkännande och uppskattning är väldigt viktigt för den här personlighetstypen. Att sätta gränser är å andra sidan inte deras starka sida. På jobbet och i relationer, är de lojala, beslutsamma och finns alltid till hands. De har lätt att skaffa vänner tack vare sitt öppna, och hjärtliga sätt och de har en stor vänkrets. När det kommer till kärlek, är de trogna och uppmärksamma och bryr sig om sin partner, med ett stort mått av inlevelse och lyhördhet. Sociala realister visar sina känslor öppet och ärligt. Skulle ett förhållande ta slut, tenderar de att klandra sig själva. Det är därför de har svårt att bryta ett förhållande, även om det under en längre tid inte har varit tillfredsställande för dem.

Sociala realister hör till den mer konservativa typen. De har en bestämd uppsättning värderingar och regler som lutar åt det traditionella hållet. De föredrar tydliga, strukturerade omgivningar och arbetsprocesser; de upplever alltför mycket förändringar och oro, såsom obehagligt. Deras starka sidor är omtänksamhet och pålitlighet men mindre av flexibilitet eller spontanitet. Sociala realister är öppna för nya saker endast i viss utsträckning. Men skulle någon söka efter en person som kan utföra en uppgift säkert och precist, så är detta den rätta typen.

Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Social Realist.