Godsinta realister är varmhjärtade, hjälpsamma personligheter. De utför sitt arbete samvetsgrant och har en uttalad organisatorisk ådra. De håller oftast på traditionella värderingar. I synnerhet familjen är väldigt viktig för godsinta realister. Deras största nöje består i att vara till hjälp och att ta hand om andra människor.

Men de tycker inte om att framhäva sig själva; de föredrar att utföra sina uppgifter lite vid sidan av rampljuset. Godsinta realister är riktiga arbetsnarkomaner; de är mycket pålitliga och inget är oöverkomligt för dem när det gäller att slutföra ett projekt. Noggrannhet, samvetsgrannhet och pliktkänsla är deras starka sidor. De föredrar inarbetade och välkända situationer snarare än nya och okända situationer.

I mötet med andra, är godsinta realister hänsynstagande och tillmötesgående; de är alltid villiga att lägga sina egna krav åt sidan till förmån för familj och vänners behov. Deras hem är för det mesta väl omhändertaget, mysigt och välstädat. Deras perfektionism å ena sidan samt deras motvilja att delegera uppgifter å andra sidan, gör att de ofta tar på sig för mycket, både i yrkeslivet och privat. De står inte ut med osämja; konflikter gör dem mycket ledsna. Man kan nästan beskriva dem som besatta av samstämmighet, och detta leder ibland till att de grovt förbiser sig själva och sin egen vilja eftersom de inte kan förmå sig själva att ta strid.

Godsinta realister drömmer om ett stabilt och tillitsfullt förhållande som varar livet ut. Familj och giftermål är mycket viktiga för dem. De tar hand om sin partner uppmärksamt och kärleksfullt och offrar mycket för att nå ett harmoniskt förhållande. De är även lojala och pålitliga vänner. Dock kan de bli mycket sårade om deras åtaganden mot andra tas för givna under alltför lång tid.

Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Good-natured Realist.