Känslosamma handlingsmänniskor är milda, anspråkslösa och reserverade personer. De klarar livet bra till vardags och tycker om sin avskildhet. Med sin tystlåtna, optimistiska läggning, är de även goda och eftertraktade lyssnare och andra människor mår bra i deras sällskap.

Som helhet är den här sorten den mest sympatiska och vänliga av samtliga personlighetstyper. Tolerans och deras hänsyn till andra skiljer ut deras person. De är mycket omsorgsfulla, generösa och alltid villiga att hjälpa. Det är öppna och nyfikna på sådant som är nytt eller okänt för dem. Om deras innersta värderingar eller rättviseuppfattning däremot såras, så kan känslosamma handlingsmänniskor plötsligt och överraskande bli starka och påstridiga.

Känslosamma handlingsmänniskor njuter fullt ut av det välbefinnande som livet ger. De är väldigt tillfreds med vardagslivet. Känslosamma handlingsmänniskor är ofta begåvade konstnärer eller väldigt duktiga hantverkare. Kreativitet, fantasi och en skarp iakttagelseförmåga är bara en del av deras starka sidor. Känslosamma handlingsmänniskor lever i nuet; planering och förberedelser långt i förväg tilltalar dem inte. De tar livet som det kommer och anpassar sig successivt alltefter de krav som uppstår i vardagen. De tycker inte om alltför mycket rutiner och förutsebarhet. Deras skicklighet kommer mer till sin rätt när arbetssättet är varierat och inte styrt av en massa regler. Känslosamma handlingsmänniskor tycker om att arbeta ensamma; om de är del av ett team, råkar de inte i konkurrens eller i maktspel med andra utan föredrar att samverka i samförstånd och öppenhet.

Känslosamma handlingsmänniskor nöjer sig fullt ut med en liten, nära vänkrets eftersom deras behov av sociala kontakter inte är särskilt framträdande. Även här undviker de konflikter - gräl och dispyter är mycket pressande för dem. Känslosamma handlingsmänniskor tycker ofta mycket om djur och har väl hand med barn. Som partner är den här typen trogen och pålitlig och villig att satsa mycket på ett förhållande. Ömsesidig respekt och förståelse är mycket viktigt för känslosamma handlingsmänniskor. Deras kärlek till njutning gör dem till en trivsam kompanjon med vilken man uppleva intensiva stunder. De gillar att pyssla om sin partner med hjälp av uppmärksamhet och små gåvor och är mycket lyhörda för sin partners behov - ofta mer än för sina egna. Skulle de dock träffa fel person, så löper de risk att bli utnyttjade. Då blir de djupt besvikna.


Dela med dig av din personlighetstyp:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Sensitive Doer.