Idealista s potřebou harmonie se vyznačuje složitou osobností a bohatým vnitřním životem. Od přírody je dobrosrdečný, plný účasti a dovede se dobře vciťovat. Na sebe i na druhé klade vysoká očekávání. Pro své bližní má dobrý cit a často dobře zná lidi. Většinou je ovšem zdrženlivý a své myšlenky a city svěřuje jen málokomu – jen těm lidem, kterým důvěřuje. Odmítnutí nebo kritika ho hluboce raní. Konfliktní situace jsou mu nepříjemné, dává přednost harmonickým vztahům. Když však je pro něj nějaký cíl opravdu důležitý, dovede ho prosadit proti překážkám s houževnatostí hraničící s tvrdohlavostí.

Tento typ osobnosti je vybaven živou fantazií, někdy až jasnovidnou intuicí a často je velmi kreativní. Pokud se ujme nějakého projektu, nasadí všechno na dosažení svého cíle. V každodenním životě se často projevuje jako vynikající řešitel problémů. Chce přijít věcem na kloub a disponuje přirozenou zvědavostí a ohromnou žízní po vědění. Současně je jeho orientace velmi praktická, je dobře organizovaný a je schopen strukturovaně a promyšleně vyřešit i složité situace. Když se soustředí na nějakou záležitost, dělá to ze sta procent - někdy se ponoří do svého úkolu natolik, že zapomene na všechno ostatní kolem sebe. To je tajemství jeho často velkého úspěchu v povolání.

Idealista toužící po harmonii patří mezi introvertní idealisty. Proto dáváte přednost spíše klidnému pracovnímu prostředí, ve kterém se můžete intenzivně zabývat svými úkoly a kde nebudete příliš rušeni nadměrným počtem lidí a neustálým rozptylováním. Potřebujete hodně času, abyste přijali určitou myšlenku, dovedli ji vyjádřit slovy a svým nápadům umožnili přijmout tvar. Určitá míra pořádku a struktury je proto příjemná, protože zaručuje, že dokážete zpracovávat pěkně bod po bodu a nemusíte současně žonglovat s několika úkoly - to vůbec nemáte rádi, protože považujete za velmi důležité zabývat se věcmi důkladně. Vaše schopnost koncentrace je mimořádně velká, do své činnosti se často ponoříte natolik, že rychle zapomenete na všechno kolem vás.

Vaše „citová“ stránka odpovídá za to, že velmi dobře znáte lidi a také se rádi lidmi zabýváte. Zajímáte se o osoby ve vašem okolí a máte vynikající cit pro jejich motivaci, potřeby i schopnosti. Váš talent vidět v každém to nejlepší a vaše vyslovené přání dobře rozumět ostatním a nějak moci přispět k jejich dobré pohodě vás předurčují k práci s lidmi. Z důvodu introvertní stránky vaší osobnosti však méně zvládáte vést plamenné řeči před velkými skupinami lidí. Vaše silná stránka spočívá v intenzivní jednotlivé práci s lidmi, takovou práci odvádějí například terapeuti, lékaři nebo kněží. Jste neporazitelní v takových pracovních oblastech, kde jde o to přivést ostatní k osobnímu rozvoji nebo jim nějakým způsobem pomoci dál.

Jste mimořádně jemnocitní a vaše sociální kompetence jsou vyvinuty silně nadprůměrně. Proto také nemáte problémy spolupracovat s lidmi a dobře se zapojujete do týmů. Měli byste si však dávat pozor a obklopovat se při tom všem osobami, které jsou podobně hlubokomyslné a vnitřně bohaté jako vy sami. Bezmyšlenkovití, povrchní nebo necitliví kolegové mohou být v každodenním životě v práci docela nepříjemní.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Harmony-seeking Idealist.