Inovační myslitel je šarmantním člověkem, který je schopen se pro ledacos nadchnout. Přímo překypuje energií a vždy je rád ve středu dění i zájmu. Miluje rozmanitost - v zaměstnání i v soukromí. Díky svému optimismu a pevné víře ve své schopnosti zvládá inovační myslitel důsledně změny a vždy hledá možnosti zlepšování. Jeho vynikající schopnost komunikace mu v tom velmi pomáhá. Ke světu přistupuje se zvědavostí a otevřeností a nové situace zvládá s velkým improvizačním nadáním a s bohatostí nápadů. Pro jeho volný čas je charakteristický velký počet koníčků; většina inovačních myslitelů ráda cestuje a sbírá co možná nejpestřejší dojmy. Při objevování nových možností je tento typ osobnosti neporazitelný.

V povolání si inovační myslitel cení výzev a rozmanitých úkolů. Rutinu a titěrnou práci nemůže vystát. Nejraději ohromuje všechny smělým návrhem originálního nového projektu a pak přenechá konkrétní realizaci projektu ostatním. Hierarchie, pravidla a předpisy ho dráždí k odporování a miluje, když se mu podaří přelstít systém. Pro něj je životně důležité, aby ho jeho práce také bavila; jestliže tomu tak je, rychle se z něj stává nejčistší workaholik. Jeho kreativita se nejlépe uplatní při pokud možno samostatné práci; dokáže ale také velmi dobře motivovat ostatní a strhnout je svým optimistickým přístupem. Inovačnímu mysliteli nejvíce vyhovují především koncepční nebo poradenské činnosti. V některých případech se určití lidé cítí jeho pružným a spontánním přístupem poněkud zmožení.

Inovační myslitelé patří k extrovertním typům myslitelů. Zacházení s ostatními, komunikace, diskuse a trochu akce jsou proto vašimi životními elixíry - a patří mezi vaše silné stránky. Jste velmi výmluvní a milujete rozmanitost v soukromém i profesionálním životě. Nové úlohy, nové projekty, noví lidé vás vzrušují, protože jste vždy připraveni rozšiřovat si bohatství vašich zkušeností.

Nemáte žádné problémy sedět současně na několika různých židlích; žonglování s úkoly, které je třeba provést souběžně, vás doslova nabíjí a mezi vaše nejsilnější stránky patří improvizace. Váš entusiasmus strhává ostatní, takže v týmu dokážete vydávat dobré impulzy. Hory papírování, nekonečné e-mailové korespondence a práce jen „za zavřenými dveřmi“ vás naproti tomu unavují, nudí a rychle frustrují. Pro vás je uznání vašeho výkonu ostatními důležitější než pro introvertní typy myslitelů. V obdivných pohledech svých kolegů a nadřízených objevujete vlastní hodnotu v povolání.

Psycholog Keirsey označil jednou inovačního myslitele „duší podniku“ – a to může být člověk v pozici zaměstnance i samostatný šéf firmy. Protože riziko pro vás ani tak neznamená hrozbu, jako spíš podnět, připadají pro vás v úvahu i povolání na volné noze nebo samostatné činnosti, avšak měli byste mít na paměti, že potřebujete buď štáb zaměstnanců kolem sebe, nebo úzce spolupracovat s jinými týmy, aby byla uspokojena vaše potřeba kontaktu a komunikace. Vedoucí pozice jsou před vámi zcela přirozeně otevřené, protože v nich máte největší volnost v rozhodování a plnění úkolů. Současně máte ale jako vedoucí pracovník velký zájem o to, abyste nechali své podřízené běžet „s popuštěnými otěžemi“, dokud vykonávají svoji práci dobře, protože vyžívat se v uplatňování moci, to není nic pro vás. Kromě toho vás nebaví nechat se zatěžovat záležitostmi druhých. Nejraději jste, když úkol rozdělíte, příslušný pracovník ho za vás vyřeší a předloží vám (přirozeně vynikající) hotový výsledek. Pak ovšem díky vašemu otevřenému způsobu jednání nešetříte uznáním.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Groundbreaking Thinker.