Nezávislý myslitel je analytický a duchaplný člověk. Obvykle je velmi sebejistý a konflikty ani kritikou se nedá vyvést z klidu. Je si vysloveně vědom svých silných stránek a nepochybuje o svých schopnostech. Lidé tohoto typu osobnosti jsou často v povolání velmi úspěšní, protože v sobě spojují odbornost i cílevědomost. Nezávislý myslitel je vynikající stratég; jeho světem je logika, systematika a teoretické úvahy. Je velmi zvídavý a neustále se snaží rozšiřovat a doplňovat své znalosti v každém oboru, který ho zajímá. Abstraktní myšlení je pro něj snadné; lidé tohoto typu bývají často vědci nebo počítačovými specialisty.

Ve své oblasti je nezávislý myslitel specialistou. Pro něj je důležité vyvíjet vlastní nápady a vize; miluje možnost pracovat pružně a v ideálním případě sám, protože je pro něj velmi náročné pokoušet se jiným osobám namáhavě vysvětlit své komplexní myšlenkové pochody. Tento typ snáší jen obtížně rutinu. Pokud u některé myšlenky shledá, že je dobrá, je prakticky nemožné ho od ní odvrátit, ale její realizaci sleduje houževnatě a tvrdohlavě i proti vnějším překážkám.

Nezávislý myslitel patří mezi introvertní typy myslitelů. To je jeden z důvodů, proč vlastně nejraději pracujete sami. To neznamená, že byste nedokázali uspět také v týmu, ale pro vás je vždy v první řadě v popředí úloha, méně pak lidé, kteří se na ní podílejí. Zacházení s ostatními, nutnost soustředit se na jejich denně se měnící pocity a ve vašich očích na zbytečnou emocionalitu – to všechno jsou pro vás nejspíš zbytečné ztráty vyvolané třením, které vám brání v tom, abyste se cele věnovali tomu, co vás skutečně zajímá: Analýza systémů a regulačních prvků, prozkoumávání možností změn, vývoj nových myšlenek a jejich praktická realizace.

Zde se lišíte od druhého introvertního typu myslitele (analytický myslitel): Vás opravdu baví samostatně si implementovat své koncepty a dovedete se těšit z jejich výsledků. Proto byste si měli vyhledat oblast působení, ve které budete provázet své projekty od prvního nápadu až po poslední kámen a budete je moci pohánět vpřed. Obtížné situace považujete za výzvu, která vám správně umožní uplatnit vaši kreativitu, a nezřídka oslňujete své okolí hotovými ohňostroji myšlenek, jejichž genialita připraví ostatní o řeč.

Statistiky, soulad se zákonem a systematika, to je váš svět. Přitom jste na svůj typ myslitele (který vlastně patří mezi typy soustředící se na teorii) silně orientováni na praxi a v žádném případě nežijete v jakémsi intelektuálním ráji odříznutém od světa. Teorie bez realizace vás nezajímají. Jste velmi dobří v tom, že si dovedete vypočítat důsledky svých činů předem, podobně jako na šachovnici, a že se podle toho dokážete rozhodnout pro jednu alternativu. Když jste se jednou rozhodli, jak k určité věci přistupovat, dokážete docela klidně nasadit ostré lokty a pak ani neberete žádné ohledy - ani na sebe, ani na ostatní. Tím občas narážíte u druhých, méně angažovaných kolegů, kteří se tak silně nesoustředí na úkoly, na odpor, který ale většinou rychle odstraníte.

Rutinní práce a stále přetrvávající každodenní postupy jsou hororem; zde máte pocit, že zadusíte svou kreativitu. Vaše cílevědomost a mnohdy neobvykle vysoká ctižádostivost vás ale zpravidla drží na tak dlouhých otěžích, že se podrobíte nevyhnutelnému, když už to musí být. Činnost, při které budete pracovat dvacet let se stejnými kolegy ve stejném oddělení, to je to nejhorší, co se může stát vašemu hladovému duchu!

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Independent Thinker.