Starostlivý realista je oblíbeným člověkem plným energie. Je spolehlivý, dobře organizovaný a ochotný pomoci. Pro něj jsou důležité tradiční hodnoty, ústřední roli u něj hraje i založení vlastní rodiny. Starostlivý realista je vybaven vysloveně sociálním cítěním. Neustále je připraven poslechnout si starosti a problémy ostatních a nelekne se žádné námahy, když ho prosíte o pomoc. Je citlivý a s velkým pochopením dokáže vycítit, kdy ho jiní lidé potřebují. Starostlivý realista je vždy připraven ocenit silné stránky svého protějšku a omluvit jeho slabiny. Ze všech typů osobností je tento typ nejspolečenštější. Společenské kontakty jsou pro něj velmi důležité.

Starostlivý realista je spíše konzervativní. Má pevný vnitřní žebříček hodnot a systém pravidel, který se orientuje na panující tradice. Dává přednost jasnému, strukturovanému prostředí a pracovním postupům; příliš mnoho změn a neklidu jsou mu spíše nepříjemné. Mezi jeho silné stránky patří jeho pečlivost a spolehlivost, méně pak pružnost a spontánnost. Vůči novému je starostlivý realista otevřený jen za určitých podmínek. Pokud ale hledáte někoho, kdo svůj úkol splní spolehlivě a přesně, je správnou volbou.

Starostlivý realista je nejspolečenštějším typem osobnosti. Pro vás je proto spíše důležité najít si v povolání takové pole působnosti, ve kterém budete mít pokud možno hodně co do činění s lidmi. V kontaktu a při komunikaci s nimi si dobíjíte baterie a nejlépe se také uplatní vaše speciální nadání. Jste prototypem pomáhajících osob v pozitivním smyslu slova, protože milujete, když se můžete zasadit o ostatní a pečovat o ně. Máte-li dojem, že můžete nějak přispět ke zlepšení kvality jejich života, přináší vám to pocity štěstí a spokojenosti, jako nic jiného. Pro váš typ osobnosti je k přežití nutný pocit, že jste potřební, milovaní a cenění.

Pracovat „za zavřenými dveřmi“ proto není nic pro vás. To by bylo v přímém rozporu s extrovertním typem vaší osobnosti a s vaší potřebou mezilidských interakcí. Nejlepší nápady dostáváte v dialogu s ostatními; kontakt s lidmi dává vaší tvořivosti křídla. Nechcete vyvíjet na kreslicím prkně žádné abstraktní pomocné projekty, ale raději chcete stát v první linii a zapojit se v přímém kontaktu s lidmi. Pro vás je důležité, abyste měli před očima výsledek své práce a denně šli domů s pocitem, že jste i dnes dokázali udělat svět alespoň o chloupek lepší.

Jste rozenými týmovými pracovníky; to na jednu stranu spočívá ve vaší otevřené a komunikativní povaze, na druhou stranu ale také v tom, že se bez problémů zařazujete do hierarchie skupin. Pro váš typ osobnosti je klíčovým slovem harmonie a to platí v soukromí i v povolání. Měli byste klást velký důraz na to, abyste mohli pracovat v uvolněném a srdečném prostředí plném respektu, protože konflikty a boje o moc na vás velmi doléhají a ztěžují vám dobré vykonávání vaší práce. Pracovní úseky, ve kterých se neustále bojuje tvrdými prostředky a kde je velmi silný konkurenční tlak, pro vás tak představují velké zatížení.

Při výběru povolání proto dbejte, aby byl váš úsek charakteristický spíše spoluprací a abyste měli dobré šance na harmonické soužití. Vaše dobrosrdečnost, vaše schopnost vcítit se do ostatních a vaše ochota pomoci jsou zárukou, že jste ve skupinách zpravidla rychle přijímáni a stanete se oblíbenými partnery v případě všemožných starostí a v nesnázích. Pravděpodobně jste vždy tou osobou, která se jako první dozvídá o všech souženích vašich kolegů v zaměstnání i v soukromí – jednoduše proto, že dokážete tak dobře naslouchat, těšit a povzbuzovat. Po této stránce to ale nepřehánějte, za prvé jste dosti citliví a často si berete problémy ostatních až příliš k srdci, a za druhé samozřejmě nesmí vaše práce trpět vaší sociální angažovaností.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Social Realist.