Citlivý tvůrce je jemným, skromným a zdrženlivým člověkem. S každodenním životem si dovede dobře poradit a cení si své soukromé sféry. Svým klidným a optimistickým způsobem je ale také dobrým a žádaným posluchačem a jiní lidé se v jeho společnosti cítí velmi dobře. Tento typ je – vzato kol a kolem – nejlaskavější a nejpřívětivější postavou ze všech typů osobností. Pro jeho osobnost je charakteristická tolerance a úcta k hodnotám ostatních. Je velmi soucitný, velkorysý a vždy připravený pomoci. K novým a neznámým věcem se staví otevřeně a se zájmem. Pokud někdo raní jeho vnitřní systém hodnot nebo jeho smysl pro spravedlnost, může citlivý tvůrce vystupovat náhle překvapivě energicky a může se prosadit.

Příjemné stránky, které život člověku nabízí, si citlivý tvůrce dokáže vychutnat všemi svými smysly a je velmi šikovný v tom, jak se prosadit ve všedním životě. V tomto typu často nacházíme zvláště nadané umělce; často ale také velmi dobré řemeslníky. Kreativita, fantazie a zvláště jemné smyslové vnímání patří mezi jeho nejsilnější stránky. Citlivý tvůrce je orientován na současnost; dlouhodobé plánování a přípravy už ho zajímají méně. Bere život, jak přichází, a reaguje pružně na všední každodenní potřeby. Příliš mnoho rutiny a vypočitatelnosti však nechce. Jeho talent se lépe uplatní v proměnlivých pracovních postupech a v prostředí s malým počtem zadaných pravidel. Citlivý tvůrce pracuje rád sám pro sebe; jestliže patří k týmu, nepouští se do konkurenčních her ani her o moc a dává přednost harmonickému, otevřenému soužití i v pracovním prostředí.

Citlivý tvůrce patří k introvertním tvůrcům - současně je ale ze všech typů nejpřívětivějším a nejpřátelštějším v zacházení s ostatními. Tato zcela zvláštní kombinace je důvodem vaší velké pružnosti: Díky ní je například možné to, že podle situace můžete spokojeně pracovat sami pro sebe, ale také můžete pracovat v rámci týmu, kde můžete dosáhnout mimořádné obliby a naplnění v povolání. Předpokladem je milé, kolegiální klima, které je charakteristické harmonií a vzájemným oceňováním.

Potřebujete pracovní prostředí bez intrik a politických klik, ve kterém se co možná nejméně používají ostré lokty a více se cení spolupráce než konfrontace. Vaše nenápadná, sympatická postava, váš neuvěřitelný jemnocit vůči ostatním a vaše pozorné a velkorysé vystupování vám zvyšují oblibu stejnou měrou jako kolegovi i nadřízenému a všude vás rádi vítají. Ve vaší přítomnosti se prostě člověk musí cítit dobře. Nejste vůbec orientováni na konkurenci.

Kromě toho jste téměř bezmezně tolerantní a ochotní brát ostatní tak, jací doopravdy jsou, takže prakticky nemáte problémy, jak v zaměstnání vyjít s nejrůznějšími lidmi. Jediná výjimka: Pokud někdo zanedbá váš vnitřní systém hodnot nebo pokud někde spatříte nespravedlnost. Pak dokážete náhle vystupovat velmi energicky, ale i v nejostřejších sporech se nadále snažíte argumentovat s respektem a čestně.

Proto je také velmi důležité, aby byla vaše práce obsahově kompatibilní s vašimi hodnotami a ideály. Jednoduše odvést svou práci, vydělávat si tím měsíční mzdu, kterou vám budou zasílat na účet, to vás dlouhodobě nedokáže uspokojit. Zde potřebujete mít pocit, že se dokážete identifikovat s tím, co děláte, a plně si stojíte za svým, což vlastně platí o každém vašem dni. V ideálním případě vám vaše spíše prakticky než teoreticky zaměřená činnost přinese pokud možno viditelné i hmatatelné výsledky a často půjdete večer domů s pocitem, že jste svět učinili přinejmenším o špetičku lepším místem, než byl dřív – nejraději pro jiného člověka.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Sensitive Doer.