Dobromyslný realista je přívětivým člověkem, který je ochoten kdykoliv pomoci. Vyřizuje své úkoly svědomitě a disponuje vysloveně dobrým organizačním talentem, Často se považuje za vázaného k tradičním hodnotám. Pro dobromyslného realistu stojí rodina zvláště vysoko na jeho žebříčku hodnot. Jeho největší radostí je být užitečný a starat se o jiné lidi. Nerad však přitom vystupuje v popředí; své úkoly plní raději mimo světlo ramp. Dobromyslný realista je skutečným pracantem; je velmi spolehlivý a nelituje námahy, když jde o to, jak dovést projekt do konce. Důkladnost, svědomitost a zodpovědnost - to jsou jeho nejsilnější stránky. Osvědčené a důvěrně známé okolnosti jsou mu milejší než novinky a neznámé.

Při jednání s ostatními je dobromyslný realista plný ohledů a vstřícný; pro zájmy a potřeby rodiny a přátel rád kdykoliv postaví své vlastní potřeby stranou. Jeho domov je většinou velmi dobře udržovaný, útulný a spořádaný. Jeho perfekcionalismus na jedné straně a jeho averze k delegování úkolů jinam na straně druhé způsobují, že si toho v zaměstnání a v domácnosti naloží příliš mnoho. Rozmrzelost snáší jen těžce; z konfliktů bývá většinou velmi nešťastný. Mohli bychom téměř říci, že touží po harmonii – což mívá někdy za následek, že sebe sama a svá přání příliš zanedbává, protože není schopen bránit se proti ostatním.

Dobromyslný realista patří mezi introvertní realisty. Proto nemáte rádi, když kolem vás panuje příliš velký halas a nemůžete se svým úkolům věnovat dostatečně intenzivně a soustředěně. Velmi dobře dokážete pracovat sami a vůbec vám nevadí, pokud jste opakovaně přerušováni nebo rušeni, ačkoliv jste se právě ponořili do nějakého problému. Díky vaší touze po harmonii a přizpůsobivosti jste ale také dobrým týmovým pracovníkem, který se dokáže týmu cele věnovat.

Jste také poměrně pružní při výběru pracovního prostředí a kdykoliv se můžete znovu rozhodnout, jaké uspořádání vám bude právě více vyhovovat. Pro vás je ale důležité, abyste měli pocit, že ve svém povolání můžete něco udělat pro ostatní. Dobromyslní realisté jsou velmi starostlivé a pečlivé osoby a rádi se starají o druhé. I přes introvertní podíl osobnosti je pro vás velmi snadné vcítit se do ostatních a vycítit jejich potřeby. Zde vám pomáhá vaše citovější stránka. Nejlépe se cítíte v situaci jeden na jednoho; hovořit před většími skupinami vás naproti tomu těší méně.

Při výběru pracovního prostředí dbejte mimo jiné na to, abyste se obklopili lidmi, se kterými sdílíte své osobní ideály a přesvědčení a u kterých můžete počítat s tím, že budete spolupracovat ruku v ruce a nebudete bojovat proti sobě. Vzhledem k vašemu vnitřnímu založení býváte nešťastní také v případech, kdy máte příliš silné nutkání podporovat ostatní a sebe omezovat.

Pro vás je důležité moci počítat s jasnými a strukturovanými pracovními postupy. Chcete mít čas, abyste se mohli v klidu připravit na nové požadavky, abyste si případně osvojili nové kompetence a mohli vyřizovat jeden úkol za druhým, protože patříte mezi ty, kdo si své činnosti prakticky plánují. Rutinní práce vám vadí méně než ostatním typům osobností; v určitém rozsahu se jimi zabýváte docela rádi. Samozřejmě byste měli do svého pracovního dne vpustit trochu rozmanitosti, ale žonglovat současně třemi míči, to není nic, co byste dělali rádi, protože pak máte pocit, že nic nemůžete dělat s potřebnou pečlivostí. To je pak hotová noční můra vašeho perfekcionistického přístupu k sobě a vašim výkonům.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Good-natured Realist.