Angažovaný idealista je extrovertní osobností ochotnou kdykoliv pomoci. Na ostatní působí sympatickým a inspirujícím dojmem – především proto, že je vždy připraven vidět svůj protějšek z té nejlepší stránky. Jeho humor, energie a optimismus působí na jiné lidi jako magnet. Angažovaný idealista dokáže velmi dobře komunikovat a je dobrý ve schopnosti přesvědčit a strhnout ostatní. Proto ve skupinách často přebírá velmi samozřejmě vedoucí roli. Tento typ osobnosti představuje často velmi charismatické lidi.

Angažovaný idealista je vybaven mimořádně velkou schopností vcítit se do druhých. Vůči ostatním je tolerantní a velkorysý, někdy má trochu sklony idealizovat si své přátele. Neustále se snaží všem vyhovět a byl by rád, kdyby jeho vztahy probíhaly harmonicky a spokojeně. Do toho je připraven mnoho investovat a je schopen své potřeby odsunout daleko stranou. Protože angažovaný idealista je velmi starostlivý, vzniká nebezpečí, že se pro ostatní obětuje a bude se pro ně přetěžovat. V povolání proto musí dbát, aby nedospěl až k syndromu vyhoření.

Váš typ patří k extrovertním idealistům. Proto budete raději pracovat v pestře kombinované skupině lidí, kteří vás budou zajímat i inspirovat. Pracovat „za zavřenými dveřmi“, to není nic pro vás. Dokážete se skvělým způsobem vciťovat do druhých a také to rádi děláte, takže vaše okolí rychle pocítí, jak vysokou prioritu a důležitost mají lidé ve vašich očích.

Proto je pro vás tím pravým týmově orientovaný úkol. Vaše znalosti lidí, bezpečný cit pro pozitivní stránky a potenciál vašich kolegů nebo okolních osob, a vaše ochota vše ve vašem okolí podporovat a rozvíjet za přispění všech vašich sil rychle všechny přitáhnou na vaši stranu. Lidé vás rádi žádají o radu, užívají si vaší starostlivé péče a rádi se skryjí pod vaše křídla. V rámci vašich možností jste také vždy k dispozici, když vás ostatní potřebují, protože sami máte největší radost, když můžete ostatním pomáhat, dostat ze sebe to nejlepší, nebo když se vám podaří hrát roli zprostředkovatele při řešení konfliktů mezi lidmi.

Jste dokonale vhodnou osobou na post vedoucího pracovníka; protože díky vašemu charisma, entusiasmu a schopnosti ostatní nadchnout a strhnout vám téměř nikdo nedovede odolat. Autoritativní chování vedoucího však není pro vás; vaší cestou je přesvědčit ostatní o smyslu a významu projektu, takže vás pak rádi a dobrovolně následují. Proto kladete velký důraz na to, abyste v ostatních probudili ochotu spolupracovat, což je většinou snadné díky vašemu nadání motivovat ostatní. Konflikty nemáte vůbec rádi; máte velkou potřebu harmonie a investujete mnoho energie a času do dobré pracovní atmosféry a harmonických vztahů mezi kolegy. Také se zákazníky nebo klienty udržujete nejraději přátelské, srdečné vztahy, které jsou charakteristické oboustrannou podporou a vlídností.

Pokoušet se někoho přesvědčit jen proto, abyste dosáhli ekonomické výhody, u vás vůbec nepřichází v úvahu. Podstatně raději se postaráte o to, aby vznikla situace výhodná pro obě strany, ve které mají všichni zúčastnění pocit, že dosáhli úspěchu. Proto vás lidé znají jako důvěryhodného, spolehlivého a tolerantního nadřízeného, kolegu i obchodního partnera, kterého si velmi váží. Pracovní oblasti, ve kterých jde o ostré lokty, tvrdou konkurenci a schopnost tvrdě se prosadit za každou cenu, jsou pro vás proto spíše nevhodné. Závist, nepřejícnost a trvale napjatá atmosféra vás dovedou rychle udělat nešťastnými.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Engaged Idealist.