Individualistický tvůrce je sebevědomým a velmi nezávislým člověkem. Je klidnou a věcnou osobou, velmi racionální, vysloveně rozumný člověk. Intenzivně si pěstuje svůj individualismus a těší ho, když může své analytické schopnosti poměřovat na nových úkolech. Přitom jde o velmi spontánního a impulzivního člověka, který rád následuje svou vlastní inspiraci. Individualistický tvůrce je dobrým a přesným pozorovatelem, který pozorně registruje vše, co se kolem něj děje. Pokud jde o mezilidské vztahy, má poněkud méně jemné antény a nikoho neudiví, když ostatní svým přímým a nepřikrášleným způsobem příležitostně nazlobí. Povinnosti nemá nijak zvlášť v oblibě. Ponecháme-li mu ale jeho volnost, je nekomplikovaným, přívětivým a veselým společníkem.

Individualistický tvůrce nadevše miluje výzvy – akce a k tomu trocha šimrání nervů k němu prostě patří. Rád pokouší osud, a tak mnoho lidí jeho typu pěstuje riskantní koníčky jako skákání s padákem nebo bungee jumping. To platí také v jeho pracovním životě. Individualistický tvůrce se v krizích dostává do nejlepší formy; dokáže bleskurychle zachytit souvislosti, přijmout rozhodnutí a to, co je třeba, obrátit na správnou cestu. Hierarchie a autority na něj dělají jen malý dojem; jestliže je jeho nadřízený pracovník nekompetentní, nevybojuje si žádný respekt. Individualistický tvůrce rád přejímá odpovědnost. Má vysloveně dobrý smysl pro realitu a vždy nachází přiměřené a účelné řešení existujícího problému. Do konfliktů vstupuje otevřeně a přímo; někdy mu ovšem při tom chybí trochu citlivosti, ale sám je velmi dobře schopen zvládat kritiku.

Pokud bychom měli individualistického tvůrce charakterizovat jediným slovem, bylo by to pravděpodobně: „nezávislý“. Jen málo typů lidí tak miluje svobodu a individualistický přístup jako vy (nomen est omen). Proto byste si vždy měli najít pracovní oblast, ve které budou pravidla a struktury hrát pokud možno podřadnou roli, kde hierarchie je plochá a nebudete omezováni příliš podrobnými předpisy a pracovními postupy.

Z vašeho pohledu nemůže být žádný prostor k jednání vlastně nikdy dost velký. Chcete věci vyřizovat tak, jak to považujete za správné a jak to odpovídá vašim vlastním (vysokým) standardům, a nechcete si nechat od ostatních předepisovat, jak by se co mělo dělat. Tituly a stanovené autority vás ani v nejmenším neohromují. Buď je někdo ve vašich očích kompetentní, pak ho rádi necháte také občas něco říci, nebo kompetentní není, a pak nebudete jeho pokyny vykonávat jen proto, že má zrovna náhodou na dveřích napsáno „Vedoucí oddělení“. Jinak jste fanatickým hlasatelem rovnosti a nejspokojenější jste, když mají všichni stejná práva.

Termíny a povinnosti jsou pro vás jako pro „spontánní“ typ stejnou ohavností jako dlouhodobé plánování. Také přímý způsob jednání (založený na „logické“ komponentě vaší osobnosti) vás může v prostředí, které je příliš přísně svázáno předpisy a hierarchicky uspořádáno, přivést do obtíží, protože ne všichni vedoucí dokážou ocenit otevřená slova a konstruktivní kritiku. (Nestalo se náhodou, že jste již ve škole byli několikrát v koutě, protože jste neměli chuť něco se naučit, jelikož jste to pokládali za absolutně zbytečné?) Přecházet nepřístojnosti mlčením a neprovokovat konflikty je pro vás ale téměř nemožné. V méně konzervativním a autoritářském prostředí dovedou lidé ocenit váš přínos spíše než v tradičních podnicích.

Dobrou alternativou pro vás je samostatnost, protože tak budete samozřejmě nejméně záviset na rozhodnutích jiných osob a budete se moci nejvíce podvolit své touze po volnosti. K tomu vás předurčují také vaše senzační schopnosti taktika, radost z rizik a odolnost proti krizím a samozřejmě silně vyvinutý pocit odpovědnosti.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Individualistic Doer.