Energický tvůrce je veselým a spontánním člověkem. Je šarmantní a plný energie a je vysloveně mužem (nebo ženou) činu. Chladnou hlavu a přehled si zachovává i v obtížných situacích. Díky tomu je nadaným řešitelem problémů. Jeho schopnost shromažďovat informace, vstřebávat je a zpracovávat, je vysloveně fenomenální. Dokonalý pozorovací talent a jemný cit má také pro své bližní. Je důvtipný, duchaplný, chytrý a má přirozenou schopnost přesvědčit ostatní o svém stanovisku. Energický tvůrce žije naplno tady a teď a v okamžiku se spontánně rozhoduje. Miluje být spolu s ostatními lidmi a je přemýšlivým, živým a zábavným společníkem. Pro něj nepředstavuje žádný problém být jiskřivým středem párty a je velkorysým, obratným a dobrým hostitelem. Energický tvůrce se nezabývá dlouhým hloubáním o důsledcích: všechna fakta zachytí bleskově, přijme pragmatické rozhodnutí a to prosazuje celým svým elánem a s plným nasazením. Jestliže se jeho rozhodnutí později ukáže jako špatné, vždy ho lze ještě změnit.

Energického tvůrce přitahuje zábava a akce. Potřebuje podnět – pokud možno společně s jinými lidmi. Řada zástupců tohoto typu provozuje nebezpečné koníčky nebo extrémní sporty a zcela vědomě se opakovaně přivádí do nebezpečných situací. Energický tvůrce hledá i v práci především zábavu a rozmanitost. Rutina, jistota a vypočitatelnost ho k smrti nudí. Krize jsou jeho životním elixírem a teprve ty dovedou jeho silné stránky správně zdůraznit. Na nové výzvy reaguje pružně a účinně a ze své neotřesitelné sebedůvěry čerpá jistotu, že je dokáže zvládnout. Proto dává před teoretickými pracovními oblastmi přednost praktickým činnostem, při kterých stojí na konci viditelný výsledek. Nekonečné diskuse se zaměstnanci mu rychle jdou na nervy a na jemnosti mezilidských vztahů mu chybí trpělivost. Řekne, jak se to má udělat a basta!

Energický tvůrce patří mezi extrovertní tvůrce. Máte fantastické pozorovací nadání zaměřené na ostatní lidi a vycítíte jejich motivaci mnohem dříve než ostatní. Z toho plyne vaše schopnost rychle a správně odhadnout svůj protějšek a s každým jednat obratně. Kromě toho vás těší být spolu s ostatními lidmi; práce o samotě „za zavřenými dveřmi“ by se vám nelíbila. Proto je pro vás nejlepší místo v týmu.

Jednání s ostatními lidmi, komunikace, diskuse a pokud možno co nejvíce akce jsou proto vašimi životními elixíry. Zde spočívá také jedno z vašich největších nadání: Jste vynikajícími diplomaty a jste jedineční v umění vést jednání, především pokud jde o to, jak získat ostatní pro nějaký nápad nebo jak někomu něco „prodat“ – v doslovném i přeneseném smyslu slova. Pokud byste chtěli, určitě byste dokázali být osobností, která dokáže s ostatními nejobratněji manipulovat pro své účely, jednoduše proto, že jste velmi výmluvní, šarmantní, přesvědčiví a charismatičtí. Vlastně jste ale v samé své podstatě příliš přímí a otevření, než abyste dokázali ostatní vyšachovat, a jakýkoliv druh pletich je vám cizí a nesympatický.

Také své prostředí sledujete ostrým zrakem a velmi přesně registrujete i ty nejmenší změny. Prakticky vám neunikne nic podstatného – jednoduše proto, že jste vždy zvědaví a zajímáte se o všechno, co se děje. Pokud jde o detaily a fakta, vaše paměť je legendární; všechno, co vzbudí vaši pozornost, nasáváte jako houba a ukládáte si to k případnému pozdějšímu použití. Jak už jsme se zmiňovali, občas si nedáte dostatek času na to, abyste důkladně prozkoumali svou paměť, než přijmete rozhodnutí nebo než se pustíte do projektu. To ale nemá nic společného s tím, že byste věci přehlíželi – někdy máte tak naspěch, abyste byli aktivní, že na slova vytištěná malým písmem prostě nemáte nervy.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Energetic Doer.