Ctižádostivý myslitel je sebejistá a nezávislá osobnost. Vyzařuje entusiasmus a energii. Činorodě a energicky pracuje na uskutečnění svých cílů. Nic nemiluje víc než nové výzvy. Tento typ je rozeným vůdcem, je kompetentní, energický a odpovědný. Jeho ostřížímu zraku neunikne žádná chyba, a pokud se mu zdá úspěch jeho projektu ohrožený, dokáže nemilosrdně kritizovat. Zda přitom bude jednat bezohledně, je mu naprosto lhostejné. Vždy je však ochoten naslouchat věcným argumentům; miluje diskuse, je velmi nadaným řečníkem a dokáže strhnout a přesvědčit i ostatní.

Protože je velmi společenský, má ctižádostivý myslitel rád kolem sebe hodně přátel, nejraději takové, se kterými sdílí své zájmy a může s nimi hovořit o nejrůznějších tématech. V jednání je velmi přímý a nikdy není úskočný ani pletichář. Kdo dobře snáší otevřená slova, bude v něm mít loajálního a nepodplatitelného rádce a přítele. Ctižádostivého myslitele vzrušuje všechno nové a neznámé a probouzí to jeho zvědavost. Pravidla, rutina a tradice v něm naproti tomu budí odpor. Pokud nejde něco podle jeho hlavy, dokáže reagovat poměrně tvrdohlavě a zarputile.

Ne náhodou byli někteří z nejznámějších vojevůdců historie ctižádostiví myslitelé: vedení prostě máte v krvi. Jste sebevědomí, činorodí a rozhodnutí dosáhnout svých cílů. Pokud to půjde podle vás, nebude se nikde dlouho váhat. Účinnost a efektivita jsou v práci důležité stejnou měrou. Mezi vaše nejsilnější stránky patří strategické plánování, dlouhodobé úvahy, kreativní řešení problémů a dokonale přesné analýzy situací.

„Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.“ - Tento citát Julia Caesara by mohl stát také na vaší vlajce. I vysoce komplikované situace zachytíte velmi rychle a v celé jejich složitosti a obratem ruky máte kompletní pokyny, jak se s nimi vypořádat. Váš extrovertní podíl osobnosti vám k tomu přináší vynikající schopnosti komunikace a určité charisma, které vám usnadňuje zaujmout jiné lidi pro vaše cíle. Vaše vize se přitom ani náhodou neomezují jen na to stávající a současné, ale často dosahují daleko do budoucnosti. K dosažení spokojenosti v práci potřebujete takové cíle stejně nutně jako vzduch k dýchání. Milujete výzvy, především intelektuální povahy, a z příliš snadno získaných vítězství se ani nedokážete opravdově těšit.

Protože patříte k typu extrovertních myslitelů, není práce za „zavřenými dveřmi“ ničím pro vás. Abyste se cítili dobře, potřebujete kolem sebe lidi, nové podněty a úkoly a trochu akce. Vaše logická teoretická stránka však přináší to, že si uchováváte soustředění především na cíl svého úkolu resp. na zdar daného podnikání. To sice většinou přináší skvělé pracovní výsledky, ovšem lidské potřeby vašich kolegů přicházejí poněkud zkrátka a míjejí vás nepovšimnuty. Pokud někdo není připraven spolupracovat na věci stejně tvrdě, disciplinovaně a s důrazem na výsledek, budete s ním brzy hotovi: jako šéf příslušného pracovníka možná bez cirátů vyhodíte, jako kolega mu dáte přinejmenším pocítit celé své opovržení pro tuto „změkčilost“.

Především nedostatek kompetence nebo omezené intelektuální nadání ve vás rychle probouzejí netrpělivost. Často to bývá příčinou, proč se lidé vašeho typu dostávají do vedoucích pozic, aniž by o to nějak vědomě usilovali. Jednou z vašich oblíbených vět pravděpodobně je: „Jdi mi z cesty, já to udělám!“ Ctižádostiví myslitelé postupně odsouvají stranou prostě všechny, kdo v jejich očích odvádějí špatnou práci, a jednoho dne se ke svému překvapení ocitnou v čele podniku.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Dynamic Thinker.