Spolehlivý realista stojí pevně na zemi a je velmi zodpovědný. Je přesný, zdrženlivý a náročný. Spolehlivost je jeho vynikající vlastnost a vždy udělá všechno pro to, aby dodržel jednou daný slib. Jako typ je spolehlivý realista spíše klidný a vážný, mnoho toho nenamluví, ale je velmi dobrým posluchačem. Na nezasvěcené působí někdy rezervovaně a chladně, třebaže ve skutečnosti často srší vtipem a duchaplností. Jeho silnou stránkou je jeho důkladnost, vyslovený smysl pro spravedlnost, jeho houževnatost hraničící až s tvrdohlavostí a jeho pragmatický způsob jednání. Spolehlivý realista nikdy dlouho neváhá, je-li třeba něco vyřídit, ale udělá vše potřebné, aniž by o tom příliš mluvil.

Tento typ osobnosti očekává hodně od sebe, ale i od ostatních. Když si jednou něco vezme do hlavy, jen těžko mu to vymluvíte. Spolehlivý realista jen nerad ponechává věci náhodě. Plánování pro něj znamená jistotu; stejně tak i pořádek a disciplína. Autority a hierarchie respektuje bez problémů, úkoly však deleguje dále jen nerad, protože si je jistý, že jiní by dané záležitosti nevyřídili tak odpovědně jako on sám. Ve vedoucích pozicích je velmi silně orientován na úkoly – zajišťuje, aby byly věci vyřízeny správně. O mezilidské vztahy v rámci provozu však nejeví velký zájem.

Spolehlivý realista patří mezi introvertní realisty. Nijak si neceníte příliš mnoho rozruchu kolem, jste raději, když můžete pracovat v klidu a poměrně nezávisle na ostatních, a pokud máte dostatek času, abyste se mohli důkladně a intenzivně zabývat vlastními úkoly. Dovedete se mimořádně dobře soustředit; jestliže vás něco opravdu zajímá, dovedete se do věci ponořit a zapomenout na všechno kolem.

Oblasti povolání nebo pracoviště se silnou orientací na tým, ve kterých by vás neustále někdo rozptyloval a rušil ve vašich myšlenkách nebo při vaší činnosti, proto moc nevyhovují. Navíc je pro vás také důležité, abyste svou práci odvedli opravdu dobře. Jeden nebo dva kolegové, kteří budou na stejné vlně, nebo možná malá skupina stejně smýšlejících lidí, to je maximum, co ke svému pracovnímu dni opravdu potřebujete. Příliš mnoho lidí vás unavuje také kvůli tomu, že mezilidské kontakty a s nimi často spojené emoce a iracionalita vás při práci spíše ruší. Sami se chováte spíše zdrženlivě a cena, kterou za to platíte, je to, že na ostatní lidi ve vašem okolí působíte většinou trochu rezervovaně, někdy dokonce odmítavě, ačkoliv to vůbec nechcete.

Věčné kancelářské klábosení a pokračující „kuchyňské“ týmové tlachání vám prostě jdou spíš na nervy – pro vás je práce prací a soukromí tam podle vašeho názoru vlastně nemá co pohledávat. Při výběru pracovního prostředí dbejte, abyste nebyli nuceni po celý jednat s ostatními lidmi po celou dobu a nemuseli na ně stále reagovat.
Spolehlivost je vaše druhé jméno.

Pokud na vás někdo deleguje nějaký úkol, může si být jist, že ho vyřídíte se stoprocentní pečlivostí a včas. Představa, že byste jednou daný slib nebo příslib nedodrželi zcela přesně, je pro vás nejděsivějším hororem. Proto je pro vás důležité, abyste se nacházeli v prostředí, které vám umožní pokud možno hladkou práci a kde budete dostávat pravidelnou a vypočitatelnou odezvu na své pracovní výkony. Proto jsou nutné jasné a jednoznačně měřitelné cíle stejně jako určitá míra jistoty, pokud jde o disponibilitu potřebných zdrojů pro vaši činnost.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Reliable Realist.