Cílevědomý realista rád nese odpovědnost a vítá všechny výzvy. Je stabilní a spolehlivou osobností. Vnější kontakty jsou pro něj velmi důležité. Je společenský a podnikavý. Je vynikajícím organizátorem, dokáže ocenit, když jsou věci vyřízeny řádně a včas, a dokáže rychle a netrpělivě reagovat, pokud ostatní nepracují stejně svědomitě, řádně a zodpovědně jako on. Před abstraktními a dlouhodobými procesy dává přednost strukturované práci, která přináší pokud možno rychle viditelné výsledky. Rutina pro něj nepředstavuje žádný problém, pokud slouží efektivitě. Naproti tomu si vůbec necení nepředvídaných a nevypočitatelných věcí, které dovedou rozmetat jeho pečlivé naplánování. Pokud se angažuje pro svou věc, dělá to obětavě a je také připraven přinést podstatné oběti.

Cílevědomý realista se nevyhýbá konfliktům ani kritice, ale dovede se s nimi utkat a hledá řešení. Protože má ostrý zrak a nepřehlédne chyby ani nedostatky ostatních a přímou kritiku mívá rychle po ruce, občas s ostatními narazí, především tehdy, když neudrží na uzdě svůj temperament a když dospěje k ukvapeným závěrům. Díky svému vysloveně výraznému smyslu pro spravedlnost je rychle ochoten korigovat své jednání a otevřené slovo svého protějšku nikdy nevezme křivě. U něj nemusíme hledat skryté motivy, ale vždy víme, na čem s ním jsme. Cílevědomého realistu často nacházíme ve vedoucích pozicích, protože v sobě snoubí angažovanost, kompetenci a schopnost se prosadit. Také ve svém volném čase se často věnuje aktivní činnosti ve spolcích nebo jiných institucích.

Cílevědomý realista patří mezi extrovertní typy osobností. Proto rádi a dobře pracujete v týmu jako kolegové i jako vedoucí týmu. Pracovat někde osamělý „za zavřenými dveřmi“, to by bylo pro vaši společenskou povahu hotovým trestem, protože k ostatním přistupujete snadno a otevřeně. Dovedete ocenit harmonickou pracovní atmosféru, ale není pro vás až tak ústředním tématem jako pro některé jiné typy. Pro vás je vždy v popředí zájmu úkol, méně pak vztahy s kolegy nebo nadřízenými.

Pokud všichni ostatní budou pracovat na věci stejně disciplinovaně a cílevědomě jako vy samotní, je všechno v pořádku. Pokud ale nabudete dojmu, že práce trpí v důsledku nevěcných sporů nebo vlivu soukromých záležitostí, které podle vašeho názoru nemají v práci co dělat, nemáte problém vyjádřit svou kritiku a vyzvat mužstvo k rozumnému přístupu. Nikdy nepovažujete za smysluplné klást dobré pracovní výsledky na oltář nějakých osobních stavů nebo je obětovat ve prospěch bezkonfliktní atmosféry. A obráceně - jste jedním z typů, které dokážou nejlépe překousnout kritiku a dokážou suverénně odsunout také občasnou negativní odezvu, aniž by se přetvařovali a aniž by propadali depresím. Proto dokážete zvládat a můžete vykonávat i povolání, ve kterých panuje trochu „drsnější“ prostředí a je v něm výraznější konkurence.

Jste vynikajícími organizátory a hotovými génii, pokud jde o plánování a dodržování korektních a termínově odpovídajících pracovních postupů. Máte potěšení z toho, že se můžete zabývat podrobnostmi a fakty, zpracovávat pravidla a ustanovení a stanovovat normy. Přitom vám na jedné straně prospívá váš přirozený smysl pro systematičnost a vaše láska k pořádku, na druhé straně dobrý přehled o nejúčinnějších ze všech možných postupů.

Vaším druhým jménem je spolehlivost a to platí, i pokud jde o vaši práci. Ponechat věci náhodě je však pro vás vysloveně obtížné a nic nenávidíte více, než když se stane něco nepředvídaného a vaše propracované plány jsou z ničeho nic v troskách. Vaší největší radostí je, když vámi koncipovaný projekt pokračuje jako na drátkách a spěje rychle ke zdárnému konci.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Determined Realist.