Spontánní idealista je kreativní, živý a otevřený člověk. Je plný humoru a je charakteristický nakažlivou radostí ze života. Jeho schopnost nadchnout se a sršící energie inspirují ostatní a dovedou je strhnout. Těší ho být s ostatními a často má až neuvěřitelný cit pro jejich motivace a potenciály. Spontánní idealista je mistrem komunikace a je velmi zábavným a nadaným bavičem. V jeho okolí je zaručena zábava i rozmanitost. Občas však bývá ve svém jednání s ostatními trochu příliš impulzivní.

Tento typ osobnosti je ostrým a bdělým pozorovatelem; jeho pozornosti nic neunikne, postřehne všechno, co se kolem něj děje. V extrémním případě mívá sklony k přecitlivělosti a nadměrné bdělosti a je vnitřně neustále připraven ke skoku. Život je pro něj vzrušujícím dramatem plným emocionality. Když se však věci opakují nebo je třeba věnovat práci mnoho pozornosti a pečlivosti, rychle se znudí. Jeho kreativita, bohatost jeho nápadů a jeho originalita se nejlépe uplatňují v koncepci nových projektů a v nápadech – puntičkářsky přesnou realizaci celku raději přenechává ostatním. Celkově připisuje spontánní idealista velkou hodnotu své vnitřní i vnější nezávislosti a jen nerad se podřizuje. S hierarchiemi a autoritami má proto spíše problémy.

Spontánní idealista patří mezi extrovertní idealisty. Proto budete raději pracovat v pestře kombinované skupině lidí, kteří vás budou zajímat i inspirovat. Pracovat „za zavřenými dveřmi“, to není nic pro vás. Váš cit pro motivace ostatních je někdy téměř neuvěřitelný. Neustále sledujete, co se kolem vás děje, a nemáte problémy s tím, abyste současně vnímali všechno možné nebo simultánně komunikovali s několika lidmi.

Váš entusiasmus působí na ostatní nakažlivě, proto jste jako kolegové a přátelé ve svém týmu určitě nejen oblíbení, ale i udáváte tón. K tomu přispívá samozřejmě také vaše výmluvnost a jemné ucho pro všechny skryté tóny v komunikaci s ostatními. Pracovní prostředí orientované na práci v týmu je pro vás důležité také proto, že potřebujete pozitivní odezvu a potvrzení, jako jiní lidé potřebují vzduch k dýchání. Vytáhnout ze sebe sami všechno to, co potřebujete k udržení svého vysokého ideálu, je pro vás samotné téměř nemožné.

Rozmanitost, výzvy a zábava, to jsou důležité přísady ideálního rozsahu vašich úkolů. Milujete získávat nové podněty, seznamovat se s novými lidmi a neustále získávat překvapivé zkušenosti. Naproti tomu příliš mnoho rutiny, příliš mnoho jemné práce a nutnost dlouho se věnovat stejnému projektu není vaše věc, protože jste spíše typem osobnosti zaměřeným teoreticky. Vaší silnou stránkou je kreativní řešení problémů, objevování nových cest a možností, vytváření koncepcí nápadů; jejich vlastní, konkrétní realizace jde trochu stranou. V ideálním případě máte kolem sebe štáb schopných (spíše „prakticky“ orientovaných) kolegů, kteří vaše koncepce přebírají a implementují.

Vaše pracovní oblast by měla být rozhodně zvolena tak, abyste v ní mohli neustále počítat s novým vývojem, se kterým se pak budete moci potýkat a podle něhož se budete moci poměřovat. Ve svém povolání, kterému se jednou naučíte, ale které vám pak nebude nabízet odborně a osobně žádné veliké perspektivy dalšího rozvoje, budete proto pravděpodobně spíš nešťastní. Speciálně pro lidi vašeho typu se vyplatí občas uvažovat o radikální změně povolání. S výzvami, které jsou s tím spojeny, se vypořádáte bez problémů, pokud přitom dojde uspokojení vaše zvědavost a touha po odhalování vlastních možností.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Spontaneous Idealist.