Idealista - snílek je velmi zdrženlivý, a proto působí na ostatní často ostýchavě a rezervovaně. O svůj bohatý vnitřní život a o svá vášnivá přesvědčení se podělí jen s několika málo lidmi. Kdo ho ale považuje za chladného a rezervovaného, ohromně se mýlí. Má vyhraněný vnitřní systém hodnot a jasné, čestné zásady, pro které je připraven přinést velké oběti. Jana z Arku, nebo Sir Galahad byli dobří zástupci tohoto typu osobnosti. Idealista - snílek se neustále snaží zlepšit svět. K tomu patří také to, že vůči ostatním dovede být velmi starostlivý a udělá mnoho pro jejich podporu a silně se pro ně zasazuje. Ke svým bližním přistupuje se zájmem, pozorně a velkoryse. Pokud vzplane pro nějakou věc nebo osobu, může se stát neúnavným bojovníkem.

U zasněných idealistů ale nepatří praktické každodenní záležitosti k důležitým věcem. Všedními požadavky každodenního života se zabývá jen tehdy, kdy je to naprosto nevyhnutelné. Tendenčně žije podle zásady „Inteligent zvládá chaos“, což zpravidla také platí, takže absolvuje častokrát velmi úspěšnou akademickou kariéru. Detaily ho zajímají méně, svůj pohled zaměřuje raději na velký celek. Stará se o to, aby si udržel většinou dobrý přehled, i když začnou být věci hektické. Někdy to ale může mít za následek, že to důležité přehlédne. Protože pociťuje silnou potřebu harmonie, mívá sklon k potlačování projevů nespokojenosti nebo zloby, které pak v něm klíčí. Jeho silnou stránkou není schopnost se prosadit; navíc velmi nenávidí konflikty a konkurenci. Ostatní raději motivuje svým přívětivým a entusiastickým způsobem - kdo ho má jako nadřízeného, nikdy si nebude muset stěžovat na nedostatek chvály.

Zasněný idealista patří mezi introvertní idealisty. Proto dáváte přednost spíše klidnému pracovnímu prostředí, ve kterém se můžete intenzivně zabývat svými úkoly a kde nebudete příliš rušeni nadměrným počtem lidí a neustálým rozptylováním. Potřebujete hodně času, abyste přijali určitou myšlenku, dovedli ji vyjádřit slovy a svým nápadům umožnili přijmout tvar.

Určitá míra pořádku a struktury je proto příjemná, protože zaručuje, že odpracujete bod za bodem a nemusíte současně žonglovat s několika úkoly - to vůbec nemáte rádi, protože považujete za velmi důležité zabývat se věcmi důkladně. Vaše schopnost koncentrace je mimořádně velká, do své činnosti se často zanoříte natolik, že rychle zapomenete na všechno kolem vás, ba dokonce i na jídlo a pití. Přesto pracujete stejně dobře a rádi společně s jinými, protože jste velmi přizpůsobiví, zdvořilí a soustředění na harmonii a spolupráci.

Proto byste se měli raději vyhýbat oblastem, ve kterých záleží na zvláštních schopnostech se prosadit, kde se bojuje tvrdými prostředky, a přímé konfrontace jsou na denním pořádku. Abyste se mohli plně projevit, potřebujete pokud možno klidné prostředí. Jestliže to není možné, brzy trpíte, protože kritiku a negativní odezvu si berete velmi osobně. Možnost výměny informací s jinými lidmi, kterých si ceníte a jejichž schopnosti respektujete, vám dělá dobře, ale i zde je základní devizou: „méně znamená více“ - raději pár dobře „přečtených“ kolegů, se kterými jste opravdu naladěni na stejnou vlnu. Nejlepší je, když sdílíte stejné ideály a vysoké cíle a společně můžete bojovat o dobrou věc. Pak jste dokonale ve svém živlu. Pokud tomu tak není, je lepší, abyste pracovali do značné míry samostatně, protože patříte k typům osobností, které to dokážou skvěle a které nemusí být bezpodmínečně odkázány na ostatní, aby mohly dosahovat dobrých výsledků.

Vaše speciální schopnosti vás předurčují do všech pracovních oblastí, ve kterých jde o vytváření koncepcí, řešení problémů a vývoj nových nápadů. Jste velmi tvořiví, vidíte dál než na špičku svého nosu a dokážete objevovat neobvyklé a originální cesty, na které před vámi dosud nikdo nepomyslel.

Podělte se o svůj osobnostní typ:

Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Dreamy Idealist.