Idealista, ktorý potrebuje harmóniu sa vyznačuje komplexnou osobnosťou a bohatým vnútorným životom. Svojou podstatou je dobrosrdečný, zúčastnený a empatický. Má veľmi vysoké očakávania od seba i od iných. Má dobrý zmysel pre svojich blížnych a často je veľmi dobrý znalec ľudí. Väčšinou je však rezervovaný so svojimi myšlienkami a pocitmi sa podelí len s niektorými ľuďmi, ktorým dôveruje. Odmietnutie alebo kritika ma hlboko zraňujú. Konfliktné situácie sú pre neho nepríjemné, uprednostňuje harmonické vzťahy. Ak je však pre neho cieľ naozaj dôležitý, môže ho presadiť s vytrvalosťou hraničiacou až s tvrdohlavosťou, aj proti odporu.

Tento typ osobnosti má živú predstavivosť, niekedy aj intuíciu takmer jasnovidca a často je veľmi kreatívny. Ak sa už vezme za niektorý projekt, urobí všetko na dosiahnutie svojich cieľov. V každodennom živote sa často ukáže ako vynikajúci riešiteľ problémov. Rád prichádza na podstatu vecí a má prirodzenú zvedavosť a veľkú túžbu po poznaní. Súčasne je veľmi prakticky zameraný, dobre organizovaný a schopný poradiť si aj v zložitých situáciách štruktúrovaným a premysleným spôsobom. Ak sa sústredí na jednu vec, robí to na 100 % - niekedy sa až tak ponorí do svojej úlohy, že zabudne na všetko okolo seba. Toto je často tajomstvo jeho často veľkého profesionálneho úspechu.

Idealista túžiaci po harmónii patrí medzi introvertných idealistov. Preto dávaš prednosť pokojnému prostrediu, v ktorom sa môže intenzívne zaoberať svojimi úlohami a nebudeš stále rušený veľkým množstvom iných ľudí a neustálym rozptyľovaním. Potrebuješ veľa času, aby si sa nechal unášať myšlienkami, premenil ich na slová a aby tvoje nápady nadobudli určitú podobu. Určitá miera poriadku a štruktúry sú preto pre teba príjemné, pretože zaručujú, že môžeš pracovať bod po bode bez nutnosti žonglovať naraz medzi viacerými úlohami - to vôbec nemáš rád, pretože pre teba je veľmi dôležité, aby si sa vecami zaoberal poriadne. Tvoja schopnosť sústrediť sa je mimoriadne vysoká a často sa tak zahĺbiš do svojej činnosti, že jednoducho zabudneš na všetko ostatné, čo je okolo teba.

Tvoja „cítiaca“ strana je zodpovedná za to, že máš veľmi dobré znalosti o ľuďoch a že sa rád zaoberáš ľuďmi. Zaujímaš sa o ľudí okolo seba a máš vynikajúci zmysel pre ich motiváciu, ich potreby a schopnosti. Tvoj talent vidieť v každom to najlepšie a tvoja silná túžba porozumieť iným a prispieť nejakým spôsobom k ich dobrému stavu ťa predurčuje na prácu s ľuďmi. S ohľadom na svoju introvertnú stránku ti však veľmi nesedí ak máš vystupovať s plamennými prejavmi pred väčšími skupinami. Tvoja sila spočíva predovšetkým v intenzívnej individuálnej práci s ľuďmi, ako to robia napríklad terapeuti, lekári alebo kňazi. Si neprekonateľný v takých oblastiach, kde ide o to, posunúť iných dopredu v ich osobnom rozvoji alebo ďalej im určitým spôsobom pomáhať.

Si mimoriadne vnímavý a máš vysoko nadpriemerne rozvinuté sociálne zručnosti. Preto nemáš žiadne ťažkosti pri práci s ľuďmi a dobre zapadáš do tímu. Mal by si však dbať na to, aby si sa obklopoval najmä ľuďmi, ktorí sú podobne hĺbaví a mnohostranní, ako ty sám. V každodennej práci môžu byť bezmyšlienkovití, povrchní alebo necitliví kolegovia pre teba dosť nepríjemní.

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Harmony-seeking Idealist.