Citlivý tvorca je jemný, skromný a rezervovaný človek. Dobre si vedie v každodennom živote a cení si svoju súkromnú sféru. Svojou pokojnou a optimistickou náturou je však aj on dobrý a vyhľadávaný poslucháč a iní ľudia sa cítia dobre v jeho spoločnosti. Tento typ je celkovo najprívetivejší a najpriateľskejší zo všetkých typov osobnosti. Jeho osobnosť formuje tolerancia a uznanie hodnôt iných. Je veľmi súcitný, veľkorysý a vždy ochotný pomôcť. K novinkám a neznámym pristupuje otvorene a so záujmom. Ak bude porušovaný jeho vnútorný hodnotový systém alebo jeho zmysel pre spravodlivosť, citlivý tvorca sa však náhle prejaví ako prekvapivo aktívny a asertívny.

Pôžitky, ktoré život ponúka, si citlivý umelec vychutnáva všetkými zmyslami a je veľmi šikovný v tom, aby sa mu v každodennom živote dobre darilo. Často pod týmto druhom nájdeme mimoriadne nadaných umelcov, a často aj veľmi dobrých remeselníkov. Kreativita, predstavivosť a predovšetkým jemné zmyslové vnímanie patrí medzi jeho najväčšie prednosti. Citlivý tvorca sa veľmi zameriava na súčasnosť, dlhodobé plánovanie a príprava mu vyhovujú menej. Berie život tak, ako prichádza, a pružne reaguje na potreby dňa. Príliš veľa rutiny a predvídateľnosti aj tak nemá príliš rád. Lepšie prejaví svoj talent, ak sú pracovné postupy variabilné a ak nie je veľa predpísaných pravidiel. Citlivý tvorca rád pracuje úplne osamote. Ak patrí do tímu, pri svojej práci nepristupuje na konkurenčné alebo mocenské hry, ale dáva prednosť harmonickej, otvorenej spolupráci.

Citlivý tvorca patrí medzi introvertných tvorcov - súčasne je však zo všetkých druhov najprívetivejší a najpriateľskejší vo vzťahoch s inými. Táto jedinečná kombinácia je príčinou tvojej veľkej flexibility: Tá ti totiž umožňuje pracovať podľa situácie vynikajúco a spokojne sám so sebou, ale aj v rámci tímu dosiahnuť mimoriadnu obľúbenosť a profesionálne naplnenie. Predpokladom je milé, kolegiálne prostredie, charakterizované harmóniou a vzájomnou úctou k hodnotám.

Potrebuješ pracovné prostredie bez intríg a politických klík, v ktorom sa čo najmenej uplatnia ostré lakte a viac je potrebná spolupráca ako konfrontácia. Vďaka tvojej nenápadnej, sympatickej povahe, tvojej neuveriteľnej citlivosti k iným a tvojej štedrej a veľkorysej povahe si ako kolega a nadriadený rovnako populárny i vítaný. V tvojej prítomnosti sa človek musí cítiť jednoducho dobre, nie si ani vôbec konkurenčné orientovaný.

Si aj takmer bezbreho tolerantný a ochotní akceptovať iných, takže nemáš žiadne problémy vychádzať pri práci s najrozmanitejšími ľuďmi. Jediná výnimka: ak bude zranený tvoj vnútorný hodnotový systém alebo ak niekde spozoruješ nespravodlivosť. V takomto prípade sa neočakávane môžeš prejaviť ako dosť energický, avšak aj pri najostrejšej konfrontácii sa stále snažíš argumentovať úctivo a spravodlivo.

Pritom je veľmi dôležité, aby bola tvoja pracovná náplň kompatibilná s tvojimi hodnotami a ideálmi. Trvalo ťa neuspokojuje predstava jednoducho si len vybaviť svoju prácu tak, aby ti na účet prišla mesačná mzda. Potrebuješ pocit že sa dokážeš identifikovať s tým, čo robíš, a plne si stojíš za tým, čo každý deň robíš. V ideálnom prípade prináša tvoja - skôr prakticky ako teoreticky zameraná - činnosť viditeľné a hmatateľné výsledky a umožňuje ti tak často, ako je to možné, prichádzať večer domov, že si svet urobil aspoň o štipku lepším, ako bol ešte ráno - najradšej pre iných ľudí.

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Sensitive Doer.