Spoľahlivý realisti stojí nohami pevne na zemi a uvedomuje si svoju zodpovednosť. Je presný, rezervovaný a náročný. Spoľahlivosť je jeho najvýraznejší rys, a vždy vynaloží maximálny úsilie, aby daný sľub aj splnil. Ako typ je spoľahlivý realista skôr pokojný a vážny, veľa nehovorí ale je veľmi dobrý poslucháč. Pre okolie niekedy pôsobí rezervovane a chladne, hoci v skutočnosti má často veľa humoru a vtipu. Jeho silnými stránkami je dôkladnosť, rozvinutý zmysel pre spravodlivosť, vytrvalosť hraničiaca až s tvrdohlavosťou a pragmatickosť, praktickosť. Spoľahlivý realista dlho neotáľa, ak má niečo urobiť, ale urobí všetko potrebné bez zbytočných slov.

Tento typ osobnosti očakáva veľa od seba, ale aj od iných. Ak si niečo vezme do hlavy, len ťažko ho od toho možno odradiť. Len neochotne prenecháva spoľahlivý realista veci náhode. Plánovanie pre neho znamená bezpečie, rovnako ako poriadok a disciplína. Bez problémov rešpektuje autority a hierarchie, len nerád však deleguje svoje úlohy, pretože si je istý, že iní to neurobia tak svedomito, ako on sám. Vo vedúcich pozíciách je veľmi zameraný na úlohy - zabezpečuje, aby sa veci urobili dobre, nemá však väčší záujem o medziľudské vzťahy v rámci podniku.

Spoľahlivý realista patrí medzi introvertných realistov. Nemáš príliš rád veľa zhonu okolo seba, si radšej, ak môžeš pracovať relatívne nezávisle od iných a ak máš dostatok času, aby si dôkladne a komplexne plnil svoje povinnosti. Tvoja schopnosť sústrediť sa je mimoriadne vysoká. Ak máš skutočný záujem o vec, dokážeš sa do nej doslova ponoriť a zabudnúť na všetko okolo seba.

Veľmi silno tímovo orientované pracovné oblasti alebo pracoviská, kde ťa vždy budú vyrušovať pri premýšľaní alebo kde budeš prerušovaný a rozptyľovaný ti veľmi nesedia. Preto je pre teba dôležité aj to, aby si si svoju prácu urobil naozaj dobre. Jeden alebo dvaja kolegovia na rovnakej vlnovej dĺžke ako ty, alebo možno malá skupina rovnako zmýšľajúcich ľudí sú maximum, ktoré naozaj potrebuješ v reálnom pracovnom živote. Príliš veľa ľudí ťa zošnurováva aj preto, že medziľudské kontakty i emocionalitu a iracionalitu pri práci, ktoré s tým bývajú často spojené, vnímaš skôr ako rušivé. Ty sám si veľmi rezervovaný ak ide o to, čo zo seba vydáš, a väčšinou pôsobíš trocha rezervovane, niekedy dokonca aj odmietavo pre ľudí okolo seba, hoci to možno ani nechceš.

Večné „šírenie chýrov“ a dlhé „kuchynské rozhovory" v tímoch ti jednoducho lezú na nervy - pre teba je práca prácou a súkromné tu podľa tvojho názoru nemá čo robiť. Preto pri výbere svojho povolania dbaj na to, aby si nebol nútený sa po celý deň prispôsobovať k iným ľuďom alebo byť s nimi v interakcii.
Spoľahlivosť je tvoje druhé krstné meno.

Ak ti niekto pridelí úlohu, môže si byť istý, že bude dôkladne a včas splnená na sto percent. Predstava, že by si nedodržal daný sľub alebo záväzok je pre teba hrôzostrašná. Preto je pre teba dôležité, aby si sa nachádzal v prostredí, ktoré ti umožní pracovať podľa možnosti bez problémov a kde dostaneš pravidelnú a predvídateľnú spätnú väzbu na svoje výsledky. Jasné a merateľné ciele sú preto absolútne nevyhnutné, rovnako ako určitá miera istoty z pohľadu dostupnosti zdrojov potrebných pre tvoju prácu.

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Reliable Realist.