Inovatívny mysliteľ je šarmantný a oduševnený človek. Doslova prekypuje energiou a vždy je rád v stredobode pozornosti. Miluje rozmanitosť - v práci i v súkromí. So svojím optimizmom a pevnou vierou vo svoje vlastné schopnosti inovatívny mysliteľ dôsledne riadi zmeny a vždy hľadá možnosti na zlepšovanie. Jeho výborné komunikačné zručnosti sú mu pritom veľmi užitočné. Je zvedavý a otvorený voči svetu a s novými situáciami si poradí s veľkým improvizačným talentom a vynaliezavosťou. Jeho voľný čas spoluurčuje množstvo koníčkov, väčšina inovatívnych mysliteľov tiež rada cestuje, aby nahromadili čo najrozmanitejšie dojmy. Pri objavovaní nových možností je tento typ osobnosti neprekonateľný.

V práci si inovatívny mysliteľ cení výzvy a rôznorodé úlohy. Nemôže vystáť rutinnú prácu a jemné dolaďovanie. Najradšej všetkých ohromuje odvážnym návrhom originálneho nového projektu a potom jeho konkrétnu realizáciu prenechá iným. Hierarchie, pravidlá a predpisy ho provokujú na odpor a miluje možnosť prekabátiť systém. Je pre neho dôležité, aby mu práca prinášala radosť, ak je to tak, rýchlo sa stáva skutočným workoholikom. Jeho kreativita sa najlepšie prejavuje pri samostatnej práci, dokáže však tiež veľmi dobre motivovať iných a strhnúť ich svojou optimistickou povahou. Inovatívnemu mysliteľovi veľmi sedí predovšetkým koncepčná a konzultačná činnosť. Občas sa niektorí ľudia cítia jeho flexibilnou a spontánnou povahou až trocha „prevalcovaní“.

Inovatívni myslitelia patria medzi extrovertné typy mysliteľov. Vzťahy s inými, komunikácia, diskusie a trocha akcie preto slúžia ako akési elixíry života - a je to jedna z tvojich silných stránok. Si veľmi výrečný a miluješ rozmanitosť, ako v súkromí tak i v práci. Nové úlohy, nové projekty, noví ľudia ťa vzrušujú, preto že sa vždy snažíš rozšíriť bohatstvo svojich skúsenosti.

Nemáš žiadne problémy súčasne tancovať na viacerých svadbách, žonglovanie s paralelne plnenými úlohami ťa doslova elektrizuje a v improvizácii si počínaš skvele. Tvoje nadšenie strhuje iných, takže tímu môžeš dodávať dobré impulzy. Hory papierov, nekonečná e-mailová korešpondencia a práca osamote v „tichej komôrke“ ťa naopak rýchlo nudí a frustruje. Pre teba je uznanie tvojich výsledkov zo strany iných dôležitejšie ako pre typy introvertných mysliteľov. Svoj vlastný profesijný svet objavuješ v obdivných pohľadoch svojich kolegov a vedúcich.

Psychológ Keirsey raz označil inovatívneho mysliteľa ako „dušu podniku“ - môže to byť pravda rovnako v pozícii úradníka ako aj v prípade nezávislého riaditeľa spoločnosti. Keďže riziko vnímaš skôr ako vzrušenie než ako hrozbu, ako výborne vhodné pre teba sa javia aj činnosti na voľnej nohe alebo samostatná zárobková činnosť, avšak musíš pritom dbať, aby si mohol mať okolo seba buď štáb spolupracovníkov, alebo aby si mohol spolupracovať s inými tímami, aby bola uspokojená tvoja potreba kontaktu a komunikácie. Vedúce pozície ti sedia už od prírody, pretože v nich máš najväčšiu voľnosť rozhodovania a úloh. Súčasne máš ako vedúci aj veľký záujem na tom, aby si svojich podriadených nechal behať „na dlhej vôdzke“, pokiaľ si robia svoju prácu dobre, pretože rozohrávať mocenské hry nie je v tvojom štýle. Okrem toho sa ti vôbec nechce nechať sa zaťažovať záležitosťami iných. Po pridelení úlohy ti najviac vyhovuje, ak ju dotyčný samostatne vyrieši a tebe len odprezentuje (samozrejme vynikajúci) hotový výsledok. V takomto prípade vďaka svojej otvorenej povahe ani nešetríš na uznaní.

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Groundbreaking Thinker.