Ambiciózny mysliteľ je sebavedomá a nezávislá osobnosť. Vyžaruje nadšenie a energiu. Činorodo a energicky pracuje na tom, aby dosiahol svoje ciele. Nič nemiluje viac ako nové výzvy. Tento typ je rodený vodca, je schopný, energický a zodpovedný. Má ostrý zrak na chyby a dokáže neľútostne kritizovať, ak cíti, že úspech projektu je ohrozený. Je mu srdečne jedno, či pritom pouráža iných. Vždy je však prístupný vecnej argumentácii, miluje diskusie, má veľké rétorické nadania a dokáže dobre strhnúť a presvedčiť aj iných.

Keďže je veľmi spoločenský, ambiciózny mysliteľ má rád veľa priateľov okolo seba, najlepšie takých, ktorí zdieľajú jeho záujmy a dokážu diskutovať o všetkých možných témach. Vo vzťahoch je veľmi priamy, nikdy však nie je nevyspytateľný ani intrigánsky. Ak niekto dobre znáša otvorené slová, má v ňom priateľa a veľmi verného a nepodplatiteľného radcu. Ambiciózneho mysliteľa vzrušuje všetko nové a neznáme a vzbudzuje jeho zvedavosť. Pravidlá, rutinné a tradičné veci v ňom však naopak vyvolávajú odpor. Ak mu niečo nejde do hlavy, môže reagovať dosť tvrdohlavo a vzdorovito.

Nie je náhoda, že niektorí z najslávnejších generálov histórie boli práve ambiciózni myslitelia: Vodcovstvo máš proste v krvi. Si sebavedomý, činorodý a odhodlaný dosiahnuť svoje ciele. Ak to bude podľa teba, nemalo by sa príliš dlho otáľať. Pri práci je pre teba rovnako dôležitá efektívnosť a hospodárnosť. Medzi tvoje najsilnejšie stránky patrí strategické plánovanie, dlhodobé úvahy, tvorivé riešenie problémov a presné situačné analýzy.

„Prišiel som, videl som a zvíťazil som“ - tento citát z Juliusa Caesara by mohol stáť na tvojej vlajke. Sám dokážeš rýchlo a komplexne vyhodnotiť veľmi zložité situácie a obratom pripraviť kompletný návod, ako si v nich počínať. Tvoja extrovertná časť osobnosti ti na to poskytuje výborné komunikačné zručnosti a istú charizmu, čo ti uľahčuje zapojenie iných ľudí pre svoje ciele. Tvoje vízie sa pritom neobmedzujú len na to, čo je dané a na súčasnosť, ale často siahajú ďaleko do budúcnosti. Takéto ciele potrebuješ pre svoje uspokojenie z práce ako vzduch na dýchanie. Miluješ výzvy, najmä intelektuálne, a nevieš sa skutočne tešiť z príliš ľahko dosahovaných víťazstiev.

Keďže patríš do typu extrovertných mysliteľov, práca v „tichej komôrke“ nie je nič pre teba. Potrebuješ okolo seba ľudí, nové podnety a úlohy a trocha akcie, aby si sa dobre cítil. Logicko-teoretická stránka tvojej osobnosti sa určite postará o to, aby si mal v zornom poli predovšetkým cieľ svojej úlohy, resp. dobro podniku. To väčšinou zabezpečuje vynikajúce pracovné výsledky, avšak ľudsko-všeľudské potreby tvojich kolegov pritom ľahko „padnú pod stôl“. Ak niekto nie je pripravený spolupracovať na veci rovnako tvrdo, disciplinovane a so zameraním na výsledky, budeš ho mať rýchlo „v zuboch“: Ako šéf pravdepodobne bez veľkých okolkov vystavíš dotknutú osobu predo dvere, ako kolega mu jednoducho aspoň dáš pocítiť celé svoje opovrhnutie za takýto „slabošský“ prístup.

Veľkú netrpezlivosť v tebe rýchlo vyvoláva predovšetkým nedostatočná kompetencia. Často je práve toto dôvod, prečo sa ľudia tvojho typu prepracujú do vedúcich pozícií bez toho, aby sa o to vedome usilovali. Jedna z vašich obľúbených fráz je totiž pravdepodobne: „Choď radšej preč, urobím si to sám!“ Ambiciózny mysliteľ jednoducho odsúva všetkých ostatných jedného po druhom do boku, ktorí v ich očiach robia zlú prácu, a naraz sa náhle ocitnú na vlastné prekvapenie na čele podniku.

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Dynamic Thinker.