Nezávislý mysliteľ je analytický a duchaplný človek. Zvyčajne je veľmi sebaistý a konflikty ani kritika od ostatných ho spravidla nevyvedú z miery. Výrazne si uvedomuje si vlastné silné stránky a nepochybuje o svojich schopnostiach. Veľmi často sú ľudia tohto typu osobnosti veľmi úspešní v práci, pretože v sebe spájajú kompetenciu a ambicióznosť. Nezávislý mysliteľ je vynikajúci stratég, jeho svetom je logika, systematika a teoretické úvahy. Je hladný po vedomostiach a vždy sa snaží rozšíriť svoje znalosti v každej oblasti, ktorá ho zaujíma. Ľahko mu ide abstraktné myslenie a často v tomto type nájdeme vedcov a špecialistov na počítače.

Nezávislý mysliteľ je špecialista vo svojom odbore. Je pre neho dôležité, aby rozvíjal vlastné nápady a vízie a má rád, ak v ideálnom prípade môže pracovať flexibilne a samostatne, pretože často ho stojí príliš veľa úsilia vysvetliť iným ľuďom svoje zložité myšlienkové pochody. Rutinu znáša tento typ len ťažko. Ak už niektorú myšlienku považuje za dobrú, ťažko ho od nej niečo odradí, ale tvrdohlavo a neústupne pracuje na jej realizácii, aj proti odporu zvonka.

Nezávislý mysliteľ patrí medzi introvertné mysliteľské typy. Je to jeden z dôvodov, prečo vlastne najradšej pracuješ sám. To neznamená, že by si nemohol byť úspešný aj v tíme, ale pre teba bude vždy v popredí stať úloha, už menej ľudia, ktorí sa na nej podieľajú. Vzťahy s inými, v tvojich očiach zbytočná potreba nastaviť sa deň čo deň na meniace sa nálady a emócie - to všetko sú pre teba skôr nežiaduce straty trením, ktoré ťa zdržiavajú v úsilí venovať sa plne tomu, čo ťa naozaj zaujíma: analyzovaniu systémov a regulačných mechanizmov, zisťovaniu potenciálu zmien, rozvíjaniu nových nápadov a ich následnej praktickej realizácii.

Tu sa líšiš od druhého typu introvertného mysliteľa (analytický mysliteľ): Skutočnú radosť ti prináša možnosť realizácie tvojich koncepcií v praxi a radovať sa z výsledkov. Mal by si preto hľadať pracovnú oblasť, kde by si mohol sprevádzať svoje projekty od prvej myšlienky až po poslednú tehličku a posúvať ich dopredu. Ťažké situácie vnímaš ako výzvy, aby si správne uplatnil svoju kreativitu. Dosť často svoje okolie ohromuješ reálnymi zábleskami ducha, ktorých genialita iným vyráža dych.

Tvojim svetom sú štatistiky, zákonitosti a systematika. Pritom si však pre svoj mysliteľský typ (ktorý vlastne patrí medzi „teoretické“ typy) veľmi praktický a v žiadnom prípade nežiješ v intelektuálnej ulite. Teórie bez väzby na realitu ťa nezaujímajú. Si veľmi dobrý v predpovedaní dôsledkov svojho postupu tak, ako by si ich prepočítaval na šachovnici, a pri výbere alternatívy na tomto základe. Ak sa už raz rozhodneš, ako sa má vec riešiť, môžeš pokojne použiť svoje lakte a pritom neberieš na nič ohľady - na seba ani na iných. Pritom u iných kolegov, menej zanietených a menej zameraných na úlohu, občas narážaš na odpor, ktorý však spravidla rýchlo zmetieš zo stola.

Rutinné práce a stále sa zachovávajúce postupy sa ti hnusia, máš pocit, že dusia tvoju kreativitu. Tvoje odhodlanie a tvoja často mimoriadne vysoká ctižiadostivosť ťa však spravidla držia na uzde tak, že sa prispôsobíte nevyhnutnosti, ak už je to nevyhnutné. Taká činnosť, ktorú by si robil dvadsať rokov s tými istými kolegami na tom istom oddelení, je to najhoršie, čo by mohlo postihnúť tvoju hladnú myseľ!

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Independent Thinker.