Dobromyseľný realista je dobromyseľný človek ochotný pomôcť. Robí si svoju prácu svedomito a má mimoriadne výrazné organizačné schopnosti. Často je v situácii, keď sa cíti viazaný tradičnými hodnotami. Najmä rodina má pre dobromyseľného realistu veľký význam. Najväčšou radosťou pre neho je, ak môže byť sám užitočný a postarať sa o iných ľudí. Nemá však rád, ak by pritom mal vystupovať do popredia, svoje úlohy si plní radšej mimo svetla reflektorov. Dobromyseľný realista je skutočný ťahúň, je veľmi spoľahlivý a žiadne úsilie nie je pre neho príliš, ak ide o dokončenie projektu. Jeho najväčšie prednosti sú dôkladnosť, svedomitosť a zmysel pre povinnosť. Osvedčené a známe má radšej ako nové a neznáme.

Vo vzťahoch s inými je dobromyseľný realista ohľaduplný a zdvorilý, kvôli svojej rodine a priateľom vždy dáva svoje vlastné potreby do pozadia. Jeho domov je spravidla dobre udržiavaný, útulný a uprataný. Jeho perfekcionizmus na jednej strane a na druhej strane jeho neochota delegovať úlohy na iných vedú k tomu, že profesionálne i osobne si často berie na seba príliš veľa. Rozladenosť znáša ťažko, z konfliktov je väčšinou veľmi nešťastný. Dalo by sa ho skôr označiť za závislého od harmónie - čo niekedy vedie k tomu, že sám seba a svoje želania príliš zanedbáva, pretože sa sám nedokáže postaviť iným na svoju obranu.

Dobromyseľný realista patrí medzi introvertných realistov. Preto nemáš rád, ak máš okolo seba príliš veľa zhonu a nedokážeš sa venovať intenzívne a sústredene svojim úlohám. Veľmi dobre dokážeš pracovať osamote vôbec neznášaš, ak ťa stále prerušujú alebo vyrušujú keď si sa už ponoril do určitej veci. Napriek tomu si vďaka potrebe harmónie a schopnosti prispôsobiť sa dobrým tímovým pracovníkom, ak už k tomu dôjde.

Si teda pomerne flexibilný pri výbere svojho pracovného prostredia a vždy sa dokážeš rozhodnúť, aké prostredie uprednostňuješ práve v danom okamihu. Pre teba je však dôležité, aby si mal pocit, že vo svojom povolaní môžeš niečo urobiť pre iných ľudí. Dobromyseľní realisti sú veľmi starostlivé osoby a radi sa starajú o iných. Tu sa veľmi ľahko - aj napriek svojej introvertnej časti - dokážeš vžiť do iných a vycítiť ich potreby. Pritom ti veľmi pomáha tvoja „vnímavá“ časť. Najlepšie sa pritom cítiš v situácii jeden na jedného. Menej ti už sedí rečniť pred veľkými skupinami.

V každom prípade pri výbere svojho pracovného prostredia dbaj aj na to, aby si sa obklopil ľuďmi, ktorí zdieľajú tvoje osobné ideály a presvedčenia, a u ktorých možno rátať s tým, že pritom budete pracovať ruka v ruke, nie proti sebe. Nešťastný si aj vtedy, ak ťa v tvojej túžbe pomáhať a starať sa o iných obmedzuje príliš veľa prekážok.

Pre teba je veľmi dôležité, aby si mohol spravidla rátať s jasnými a štruktúrovanými pracovnými postupmi. Budeš mať čas pripraviť sa v pokoji na nové požiadavky, prípadne osvojiť si nové zručnosti a vykonávať jednu úlohu za druhou, pretože patríš medzi „praktické plánujúce“ typy. Rutinné práce sú ti menej proti srsti ako pre mnohé iné osobnostné typy, do istej miery sa s nimi zaoberáš celkom rád. Samozrejme musí byť v tvojom bežnom pracovnom dni zaručená určitá rozmanitosť, ale žonglovať naraz s troma loptami nepatrí medzi tvoje obľúbené zábavky, pretože máš pocit, že v takomto prípade nemôžeš postupovať s dostatočnou starostlivosťou. Je to potom nočná mora pre vaše perfekcionistické nároky na seba a na svoje výsledky!

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Good-natured Realist.