Ambiciózny realista rád prijíma zodpovednosť a víta výzvy. Je to stabilná a spoľahlivá osobnosť. Veľmi dôležité sú pre neho vonkajšie kontakty, je spoločenský a má podnikateľského ducha. Je vynikajúci organizátor, cení si, ak sa veci robia správne a načas a rýchlo môže reagovať netrpezlivo, ak iní nie sú takí svedomití, poriadni a vedomí si povinností ako je on sám. Uprednostňuje štruktúrovanú prácu, ktorá podľa možnosti rýchlo prináša viditeľné výsledky, pred abstraktnými a zdĺhavými procesmi. Rutina pre neho nie je žiadny problém, pokiaľ to slúži efektívnosti. Neznáša však nepredvídanosť a nevypočítateľnosť, ktorá narušuje jeho starostlivé plánovanie. Ak sa angažuje za určitú vec, robí tak s veľkým nasadením a je pripravený priniesť aj značné obete.

Ambiciózny realista sa nevyhýba konfliktom a kritike, ale zaoberá sa nimi a hľadá riešenia. Keďže má veľmi ostrý zrak ak ide o chyby a nedostatky iných a často vie rýchlo a priamo vysloviť kritiku, niekedy si pohnevá iných, predovšetkým ak sa nechá uniesť svojim temperamentom a ak prijíma unáhlené závery. S ohľadom na svoj silný zmysel pre spravodlivosť je však rýchlo ochotný sa opraviť a neberie otvorené slová od svojich náprotivkov vyslovené na jeho adresu ako urážku. V jeho prípade nie je potrebné hľadať skryté motívy, ale vždy viete, ako ste na tom. Ambicióznych realistov často nachádzame na pozíciách, pretože v sebe spájajú zodpovednosť, kompetenciu a schopnosť presadiť sa. Aj vo svojom voľnom čase často preberá na seba povinnosti v záujmových združeniach alebo iných inštitúciách.

Ambiciózny realista patrí medzi extrovertných realistov. Pracuješ preto rád v tíme, rovnako ako kolega i ako vedúci tímu. Majstrovať v tichej komôrke osamote by pre tvoju komunikatívnu povahu bolo trestom, pretože s inými komunikuješ ľahko a otvorene. Pritom vieš oceniť harmonické pracovné prostredie, nemá to však pre teba taký zásadný význam ako pre niektoré iné typy, pretože pre teba je vždy prvoradá úloha a v menšej miere vzťah s tvojimi kolegami alebo vedúcimi.

Pokiaľ všetci ostatní pracujú na veci rovnako disciplinovane a cieľavedome ako ty sám, je všetko v poriadku. Ak však máš pocit, že práca trpí nevecnými konfrontáciami alebo súkromnými záležitosťami, ktoré podľa teba nemajú žiadne miesto v práci, nemáš žiadne problémy vyjadriť svoju kritiku a vyzvať kolektív, aby prišiel k rozumu. Nikdy ti ani na myseľ nepríde obetovať dobré pracovné výsledky na oltár nejakých osobných pocitov alebo v prospech bezkonfliktnej klímy. Si naopak jedným z takých typov, ktoré dokážu najlepšie pristupovať ku kritike a suverénne prijme zápornú spätná väzbu bez toho, aby sa tváril urazene alebo aby trpel depresiou. Preto sa dokážeš dobre osvedčiť aj zamestnaniach, kde to je trocha „drsnejšie“ a kde je ostrejšia konkurencia.

Si vynikajúci organizátor a génius, ak ide o vytváranie a dodržiavanie presného a dochvíľneho pracovného toku. Baví ťa zaoberať sa detailmi a faktami, vypracovávať pravidlá a predpisy a definovať normy. V tom je ti veľmi nápomocný tvoj prirodzený zmysel pre systematický prístup a láska k poriadku, a z druhej strany aj dobrý prehľad pri hľadaní najefektívnejšieho zo všetkých možných postupov.

Spoľahlivosť je tvoje druhé krstné meno aj keď ide o tvoju prácu. Prenechať veci náhode ti však padne len vyslovene ťažko a nič nenávidíš viac ako keď dochádza k niečomu neočakávanému a keď musíš svoje geniálne plány len tak vyhodiť. Najväčšiu radosť ti prináša, ak projekt, ktorý si skoncipoval - beží ako po masle a ak do dovedieš k dobrému záveru.

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Determined Realist.