Angažovaný idealista je extrovert a osobnosť, pripravená pomôcť. Pôsobí sympaticky a inšpirujúco na iných - hlavne preto, že je vždy pripravený vidieť tie najlepšie stránky svojho náprotivku. Jeho humor, jeho energia a optimizmus priťahujú iných ľudí. Angažovaný idealista dokáže veľmi dobre komunikovať a je dobrý v presvedčovaní a nadchýnaní iných. Preto v skupinách často akoby prirodzene preberá vedúcu úlohu. Tento typ osobnosti často prináša veľmi charizmatických ľudí.

Angažovaný idealista má mimoriadne veľkú schopnosť empatie. Voči iným je tolerantný a veľkorysý, niekedy má sklon trocha idealizovať svojich priateľov. Vždy sa usiluje, aby všetkým prinášal dobro a chcel by, aby jeho vzťahy prebiehali harmonicky a spokojne. Preto je ochotný veľa investovať a odložiť svoje potreby ďaleko dozadu. Keďže angažovaný idealista je veľmi starostlivý, hrozí riziko, že sa obetuje pre iných a naloží si príliš ťažké bremeno. V práci preto musí byť opatrný, aby sa u neho neprejavil syndróm vyhorenia.

Tvoj typ patrí medzi extrovertných idealistov. Preto máš rád prácu v pestro zmiešanej skupine ľudí, ktorí ťa zaujímajú a inšpirujú. Práca v „tichej komôrke“ nie je nič pre teba. Dokážeš sa výborne vžiť do iných a rád to aj robíš, takže tvoje okolie rýchlo cíti, akú vysokú prioritu a dôležitosť majú ľudia pre teba.

Tímovo orientovaná úloha je preto pre teba to pravé. Tvoje poznanie ľudí, tvoj spoľahlivý cit pre pozitívne stránky a potenciál tvojich kolegov alebo podriadených a tvoja ochota podľa možnosti maximálne podporovať a pomáhať všetkým okolo teba rýchlo očaria iných. Radi sa ťa pýtajú na radu, využívajú tvoju starostlivú povahu a radi sa schovajú pod tvoje krídla. V rámci svojich možností si k dispozícii vždy, keď ťa iní potrebujú, pretože sám máš najväčšiu radosť, keď môžeš pomôcť iným, vydať to najlepšie zo seba, alebo ak sa ti podarí byť sprostredkovateľom pri medziľudských konfliktoch.

Veľmi dobre sa hodíš za vedúceho pracovníka, pretože tvojej charizme, tvojmu nadšeniu a schopnosti inšpirovať a strhnúť aj iných sotva dokáže niekto odolať. Nemáš však autoritársky štýl riadenia, tvoja cesta je taká, že iných presvedčíš o zmysle a význame projektu tak, že ťa potom budú dobrovoľne a radi nasledovať. Preto kladieš veľký dôraz na to, aby si aj u iných prebudil ochotu spolupracovať, čo ti však s ohľadom na tvoj talent len zriedka padne zaťažko. Vôbec totiž neznášaš konflikty, máš veľkú túžbu po harmónii a investuješ veľa energie a času do dobrého pracovného prostredia a do harmonických vzťahov medzi kolegami. Aj so zákazníkmi alebo klientmi najradšej udržiavaš priateľské, srdečné kontakty, ktoré sa vyznačujú vzájomnou podporou a dobrou vôľou.

Ani ťa nenapadne, aby si niekoho „vodil za nos“ preto, aby si získal ekonomickú výhodu pre seba. Oveľa radšej sa snažíš, aby vznikla situácia „win-win“, pri ktorej môžu všetky strany odchádzať od rokovacieho stola s pocitom, že dosiahli úspech. Preto ťa poznajú a cenia si ťa ako dôveryhodného, spoľahlivého a tolerantného vedúceho, kolegu a obchodného partnera. Preto pre teba nie sú príliš vhodné také pracovné oblasti, v ktorých ide o tvrdé lakte, tvrdú konkurenciu a pripravenosť presadzovať sa za každú cenu. Závisť, zášť a trvalo napätá atmosféra ťa rýchlo robia nešťastným.

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Engaged Idealist.