Individualistický tvorca je sebavedomá a veľmi nezávislá osoba. Je to pokojný a vecný človek, veľmi racionálny, vyslovene racionálny človek. Svoj individualizmus si intenzívne pestuje a rád posudzuje svoje analytické schopnosti na nových úlohách. Pritom je to však veľmi spontánna a impulzívna osoba, ktorá sa riadi svojou náhlou inšpiráciou. Individualistický tvorca je dobrý a presný pozorovateľ, ktorý starostlivo registruje všetko, čo sa deje okolo neho. Pre medziľudské vzťahy má však nie príliš citlivé antény a diví sa, ak u niekoho narazí vďaka svojej priamosti a nepriklášlenosti. Záväzky si príliš necení, ak mu však je ponechaná jeho sloboda, je to nekomplikovaný, spoločenský a veselý človek.

Individualistický umelec má rád najmä výzvy - akcia a trocha nervov už u neho jednoducho patria k veci. Rád pokúša osud a veľa ľudí tohto typu sa venuje rizikovým koníčkom, ako je skákanie s padákmi alebo bandži-džamping. Platí to aj pre všedný pracovný deň. V krízach je individualistický tvorca vo svojej najlepšej forme, dokáže bleskovo vyhodnotiť súvislosti, prijať rozhodnutie a zabezpečiť všetko potrebné. Hierarchie a autority naňho príliš nezapôsobia, ak jeho nadriadený nie je kompetentný, nebude mu ani prejavovaný žiadny rešpekt. Individualistický tvorca rád preberá zodpovednosť. Má výrazný zmysel pre realitu a vždy nachádza najprimeranejšie a najúčelnejšie riešenie vniknutého problému. Konflikty prijíma otvorene a priamo, niekedy mu pritom chýba trocha taktu, ale každopádne dokáže veľmi dobre prijímať kritiku.

Ak by sme mali charakterizovať individualistického tvorcu jedným slovom, bolo by to pravdepodobne slovo „nezávislý“. Niektoré typy sú slobodomilovné a individualistické tak, ako si ty (nomen est omen!). Preto by si radšej mal nájsť pracovnú oblasť, v ktorej pravidlá a štruktúry zohrávajú čo najobmedzenejšiu úlohu, kde sú hierarchie ploché a kde nebudeš obmedzovaný podrobnými špecifikáciami a pracovnými postupmi.

Priestor na konanie vlastne ani nemôže byť dosť veľký s ohľadom na tvoj vkus. Veci by si rád vybavoval tak, ako to pokladáš za správne a ako to zodpovedá tvojmu vlastnému (vysokému) štandardu a nedáš si inými diktovať, ako sa niečo má urobiť. Tituly a uznávané autority na teba ani v najmenšom nezapôsobia. Buď je niekto v tvojich očiach kompetentný, potom mu rád umožníš povedať si svoj názor, alebo nie je, a v tom prípade ho prekľaješ a splníš jeho pokyny len preto, že na jeho dverách je napísané „vedúci oddelenia“. Inak si už aj bez toho fanúšik rovnosti a máš najradšej, ak všetci majú rovnaké práva.

Termínmi a záväzkami ako „spontánny“ opovrhuješ rovnako ako dlhodobými plánmi. Dokonca ťa tvoja priama nátura (založená na tvojej „logickej“ osobnostnej zložke) v príliš reglementovaných a hierarchicky organizovaných prostrediach môže dostať do ťažkostí, pretože nie všetci šéfovia vedia oceniť otvorené slovo alebo konštruktívnu kritiku. (Môže byť, že si už v škole častejšie narážal preto, že si nemal chuť naučiť sa niečo, čo pokladáš za úplne zbytočné?) Je takmer nemožné, aby si jednoducho ticho rezignoval na kritiku nedostatkov, aby nedošlo k vyprovokovaniu konfliktov. V nie príliš konzervatívnom a autoritatívnom prostredí budú vedieť oceniť tvoj príspevok skôr ako pri úplne tradičných povolaniach.

Nezávislosť pre teba nie je zlá alternatíva, pretože takto si samozrejme najmenej závislý od rozhodnutí iných a môžeš najviac prejaviť svoju túžbu po slobode. Predurčujú ťa k tomu tvoja ochota riskovať a odolnosť pri krízach, rovnako ako tvoj silný zmysel pre zodpovednosť a senzačné taktické schopnosti.

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Individualistic Doer.