Starostlivý realista je obľúbený človek plný energie. Je spoľahlivý, dobre organizovaný a užitočný. Dôležité sú pre neho tradičné hodnoty, ústredné miesto u neho patrí založeniu rodiny. Starostlivý realista má silno vyvinuté sociálne cítenie. Vždy si vypočuje obavy a problémy iných a neľutuje žiadnu námahu, ak ho niekto požiada o pomoc. Citlivo a s veľkým porozumením vycíti, čo iní ľudia potrebujú. Starostlivý realista je vždy ochotný oceniť silné stránky svojho náprotivku a jeho slabosti ospravedlniť. Zo všetkých osobnostných typov je tento najspoločenskejší. Veľmi dôležité sú pre neho sociálne kontakty.

Starostlivý realista je skôr konzervatívny. Má pevný vnútorný systém hodnôt a kontroly, zameraný na zaužívané tradície. Dáva prednosť jasnému, štruktúrovanému pracovnému prostrediu a postupom, príliš veľa zmien a nepokoja považuje skôr za nepríjemné. Jeho prednosťou starostlivosť a spoľahlivosť, v menšej miere flexibilita a spontánnosť. Starostlivý realista je len podmienene otvorený novinkám. Ak však hľadáte niekoho, kto si bude spoľahlivo a presne plniť svoje úlohy, je to ten správny kandidát.

Starostlivý realista je najspoločenskejší zo všetkých typov osobnosti. Pre teba je preto životne dôležité nájsť si pracovné pole, na ktorom máš do činenia s čo najväčším počtom ľudí. V kontakte a komunikácii s nimi dobíjaš svoje batérie a aj tvoje špeciálne talenty sa takto môžu rozvíjať tým najlepším spôsobom. Si prototypom pomáhajúceho človeka v pozitívnom zmysle tohto slova, pretože sa rád nasadzuješ sa za iných a obklopuješ ich starostlivosťou. Ak máš dojem, že môžeš nejako prispieť k zlepšeniu kvality ich života, si z toho šťastný a spokojný ako z ničoho iného. Pocit byť potrebný, milovaný a cenený je pre tvoj typ nevyhnutný na prežitie.

Preto práca v „tichej komôrke“ nie je nič pre teba. Príliš odporuje tvojmu extrovertnému charakteru a tvojej potrebe medziľudských interakcií. V dialógu s inými dostávaš najlepšie nápady, doslova okrídľuje tvoju kreativitu. Nechceš rozvíjať žiadnu abstraktné projekty pomoci na rysovacej doske, ale radšej sa angažuješ v prvej línii a v priamom kontakte s ľuďmi. Pre teba je dôležité mať výsledok svojej práce pred očami a prichádzať deň čo deň domov z práce s pocitom, že aj dnes si zasa dokázal urobiť svet lepším aspoň o šírku vlasu.

Si rodený tímový pracovník, čo vyplýva na jednej strane z tvojej otvorenej a komunikatívnej povahy, a z druhej strany aj z toho, že sa bez problémov začleňuješ do skupinových hierarchií. Kľúčové slovo pre tvoj typ osobnosti je harmónia, súkromná i profesionálna. Mal by si pripisovať vysokú hodnotu tomu, aby si mohol pracovať v bezstresovom, úctivom a srdečnom prostredí, pretože konflikty a mocenské boje ťa veľmi vyčerpávajú a veľmi ti sťažujú možnosti robiť svoju prácu dobre. Pracovné oblasti, v ktorých sa neustále tvrdo bojuje a kde je veľmi vysoký tlak konkurencie, pre teba predstavujú výraznú záťaž

Pri výbere svojej práce preto dbaj na to, aby sa tvoja oblasť charakterizovala skôr spoluprácou, a kde máš dobré šance na harmonickú koexistenciu. Tvoja dobrosrdečnosť, tvoja schopnosť empatie a tvoja ochota pomôcť sú zárukou, že v skupinách si spravidla rýchlo akceptovaný a stávaš sa obľúbeným kontaktným partnerom pri všetkých starostiach a problémoch alebo starostiach iných. Pravdepodobne si vždy tým, resp. tými, kto sa prvý dozvie o všetkých profesionálnych a osobných problémoch svojich kolegov - jednoducho preto, že tak dobre dokážeš počúvať a povzbudiť. Nepreháňaj to však - po prvé si sám dosť citlivý a problémy iných si často berieš príliš k srdcu, a po druhé preto, že tvoja môže práca by samozrejme nemala trpieť tvojou sociálnou angažovanosťou!

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Social Realist.