Analytický mysliteľ je rezervovaný a pokojný človek. Má rád, ak môže prísť veciam až na podstatu - zvedavosť je jednou z jeho hlavných hnacích pružín. Rád by sa dozvedel to najvnútornejšie, čo drží svet pohromade. Analytický mysliteľ nepotrebuje ku šťastiu nič viac, pretože je to skromný človek. V tomto type by sme našli veľa matematikov, filozofov a vedcov. Opovrhuje nedôslednosťou alebo nelogickosťou, svojou ostrou mysľou rýchlo a komplexne pochopí všetky vzory, princípy a štruktúry. Zaujímajú ho však predovšetkým zásadné princípy a teoretické poznatky, nejde mu nevyhnutne o to, aby ich preniesol do praktických činov alebo aby zdieľal svoje úvahy s inými. Analytický mysliteľ rád pracuje v pokoji a sám so sebou, jeho schopnosť sústrediť sa je výraznejšia ako u všetkých ostatných osobnostných typov. K novým informáciám pristupuje otvorene a so záujmom.

O každodenné potreby má analytický mysliteľ len veľmi malý záujem - je tak trochu vždy „rozptýlený profesor", ktorého domov a pracovisko vyzerá chaoticky ktorý sa zaoberá banalitami, ako sú telesné potreby, len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné. Nezáleží mu príliš na uznaní jeho práce inými, je naozaj úplne nezávislý od spoločenských vzťahov a je veľmi samostatný. Na iných preto niekedy pôsobí arogantne alebo snobsky - aj preto, že príliš neváha pri vyslovovaní často veľmi krutej (hoci legitímnej) kritiky a prejavovaní svojho neotrasiteľného sebavedomia. Nekompetentní kolegovia to s ním nemajú ľahké. Avšak ten, kto si získa jeho rešpekt a záujem, nájde v ňom duchaplného a inteligentného partnera na konverzáciu, ktorý udivuje svojimi vynikajúcimi pozorovacími schopnosťami a svojim suchým humorom.

Analytický mysliteľ patrí medzi introvertné mysliteľské typy. Vzťahy s inými, práca v tíme a neustály stav výmeny názorov ti vyhovujú len v obmedzenej miere - oveľa radšej máš ak môžeš pracovať osamote a nerušene sledovať svoje myšlienky. Medzi sebou a inými si väčšinou nechávaš kritický odstup, ktorý ti síce z jednej strany umožňuje byť ostrým a neúplatným pozorovateľom života, ktorým skutočne si, ale ktorý dokáže naozaj prekonať len veľmi málo ľudí.

Je to spôsobené aj tým, že nepripisuješ príliš veľký význam tomu, aby si sa o svoje myšlienky podelil s inými. Spravidla ti stačí, ak si podstatu veci vysvetlíš sám pre seba alebo ak niečo pochopíš. Neustále bľabotanie, z tvojho pohľadu spravidla povrchné, tvojho okolia ti skôr ide na nervy. Dávaš prednosť tomu, aby si pracoval podľa možnosti samostatne a aby si mal pokoj keď sa koncentruješ na to, čo je pre teba naozaj dôležité: štruktúrovanie myšlienok, pochopenie zložitých súvislostí, vysvetľovanie vesmíru a jeho pravidiel a logická analýza systémov.

Nové informácie vsakuješ ako špongia a tvoja pamäť je legendárna. To, čo sa raz naučíš, už nikdy nezabudneš - iba ak by to z tvojho pohľadu vyzeralo z nejakého dôvodu také nedôležité, že je lepšie si to vymazať z pamäti. Medzi tvoje najsilnejšie stránky patrí tvorivé riešenie problémov a príprava odvážnych vízií do budúcnosti. Súčasne si najostrejší a najracionálnejší kritik svojich vlastných nápadov, každý z nich sa prísne skontroluje a pri najmenších náznakoch protirečivosti alebo nelogickosti ho znova zavrhne. Ich realizáciu prenechávaš v každodennej práci väčšinou iným a namiesto toho sa radšej venuješ novým teoretickým úvahám. Najmä v prípade nezávislosti (ktorá u teba prichádza do úvahy) je preto dôležité, aby si sa obklopil niekoľkými „prakticky“ zameranými, spoľahlivými spolupracovníkmi, ktorí sa postarajú o to, aby sa tvoje geniálne návrhy riešení stali skutočnosťou, zatiaľ čo ty sa znova ponoríš do svojho duchovného sveta. Je to lepšie aj preto, že nenávidíš dolaďovacie práce a nerád sa zaoberáš triviálnosťami. Povolania, pri ktorých ide výhradne o presnosť a systematické vykonávanie rutinných činností by pre teba boli mukami.

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Analytical Thinker.