Energický tvorca je šťastný a spontánny človek. Je šarmantný a plný energie a je to vyslovene muž (alebo žena) činu. Aj v ťažkých situáciách si zachová chladnú hlavu a prehľad. To z neho robí vyhľadávaného riešiteľa problémov. Jeho schopnosť absorbovať a spracovávať informácie je fenomenálna. Aj voči svojim kolegom má vynikajúce pozorovacie schopnosti a vnímavosť. Je bystrý, vtipný, šikovný a má prirodzenú schopnosť presvedčiť ostatných o svojom názore. Energický tvorca žije úplne tu a teraz a rozhoduje sa spontánne od momentu k momentu. Má rád, ak môže byť spolu s inými ľuďmi a je spoločník, ktorý má radosť zo života, je aktívny a zábavný. Pre neho nie je žiadny problém stať sa pulzujúcim stredobodom večierka a je veľkorysý, šikovný a dobrý hostiteľ. Energickému tvorcovi nesedí dlhé meditovanie nad možnými dôsledkami: bleskovo vyhodnotí všetky relevantné skutočnosti, prijme pragmatické rozhodnutie a realizuje ho s plnou energiou a nadšením. Ak sa neskôr ukáže ako nesprávne, svoje rozhodnutia vždy dokáže zmeniť.

Zábava a akcia čarovne priťahujú energického tvorcu. Potrebuje popichnúť - podľa možnosti spolu s inými ľuďmi. Veľa zástupcov tohto typu sa venuje nebezpečným koníčkom alebo extrémnym športom a úmyselne sa opakovane vystavujú nebezpečným situáciám. Aj pri práci hľadá energetický tvorca predovšetkým zábavu a rozmanitosť. Rutina, bezpečnosť a predvídateľnosť ho nudia až na smrť. Krízy sú elixírom jeho života a práve oni preukazujú jeho silné stránky. Flexibilne a efektívne reaguje na nové výzvy a čerpá zo svojho neotrasiteľného sebavedomia istotu, že si s nimi poradí. Dáva prednosť praktickým činnostiam, pri ktorých je viditeľný konečný výsledok, pred teoretickými pracovnými oblasťami. Nekonečné diskusie so spolupracovníkmi mu rýchlo idú na nervy a chýba mu trpezlivosť pri delikátnych aspektoch medziľudských vzťahov. Povie, ako sa to má urobiť a basta!

Energický tvorca patrí medzi extrovertných tvorcov. Máš fantastickú schopnosť pozorovať iných ľudí a tušíš ich motiváciu oveľa skôr, ako to dokážu iní. Má to za následok tvoju schopnosť rýchlo a správne zhodnotiť svojho náprotivku a šikovne sa s kýmkoľvek zblížiť. Okrem toho ťa baví byť spolu s inými, práca v tichej komôrke by sa ti nepáčila. Najlepšie sa preto cítiš v tíme.

Vzťahy s inými ľuďmi, komunikácia, diskusie a podľa možnosti čo najviac akčnosti sú tvojimi elixírmi života. Tu sa práve skrýva jeden z tvojich najväčších talentov: Si vynikajúci diplomat a jedinečný majster vyjednávania, najmä ak ide o získanie ľudí pre tvoj nápad alebo o to, aby si niečo predal niekomu inému - v doslovnom i prenesenom zmysle slova. Ak by si chcel, bol by si iste jeden z tých osobnostných typov, ktoré dokážu zmanipulovať iných na svoje ciele, jednoducho preto, že si tak výrečný, šarmantný, presvedčivý a charizmatický. Vlastne si už od prírody oveľa priamejší a otvorenejší, než aby si iných chcel „obabrať“ a akékoľvek intrigy sú ti cudzie a nesympatické.

Aj svoje okolie pozorne pozoruješ a veľmi presne registruješ aj najmenšie zmeny. Neunikne ti takmer nikdy podstatné, už len preto nie že si vždy zvedavý a máš záujem o všetko. Tvoja pamäť na detaily a fakty je legendárna, ako do špongie nasaješ všetko, čo u teba vyvoláva zvýšenú pozornosť a uložíš to na prípad, že to budeš v budúcnosti potrebovať. Niekedy si, ako už bolo povedané, nenájdeš čas poriadne si prejsť po svojej pamäti skôr, ako prijmeš rozhodnutie alebo prevezmeš určitý projekt. To však nemá nič spoločné s tým, že veci prehliadneš - niekedy sa ponáhľaš až tak, aby si bol aktívny, že na to, čo je vytlačené malým písmom, už nemáš nervy.


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Energetic Doer.