Energický tvorca je šťastný a spontánny človek. Je šarmantný a plný energie a je to vyslovene muž (alebo žena) činu. Aj v ťažkých situáciách si zachová chladnú hlavu a prehľad. To z neho robí vyhľadávaného riešiteľa problémov. Jeho schopnosť absorbovať a spracovávať informácie je fenomenálna. Aj voči svojim kolegom má vynikajúce pozorovacie schopnosti a vnímavosť. Je bystrý, vtipný, šikovný a má prirodzenú schopnosť presvedčiť ostatných o svojom názore. Energický tvorca žije úplne tu a teraz a rozhoduje sa spontánne od momentu k momentu. Má rád, ak môže byť spolu s inými ľuďmi a je spoločník, ktorý má radosť zo života, je aktívny a zábavný. Pre neho nie je žiadny problém stať sa pulzujúcim stredobodom večierka a je veľkorysý, šikovný a dobrý hostiteľ. Energickému tvorcovi nesedí dlhé meditovanie nad možnými dôsledkami: bleskovo vyhodnotí všetky relevantné skutočnosti, prijme pragmatické rozhodnutie a realizuje ho s plnou energiou a nadšením. Ak sa neskôr ukáže ako nesprávne, svoje rozhodnutia vždy dokáže zmeniť.

Zábava a akcia čarovne priťahujú energického tvorcu. Potrebuje popichnúť - podľa možnosti spolu s inými ľuďmi. Veľa zástupcov tohto typu sa venuje nebezpečným koníčkom alebo extrémnym športom a úmyselne sa opakovane vystavujú nebezpečným situáciám. Aj pri práci hľadá energetický tvorca predovšetkým zábavu a rozmanitosť. Rutina, bezpečnosť a predvídateľnosť ho nudia až na smrť. Krízy sú elixírom jeho života a práve oni preukazujú jeho silné stránky. Flexibilne a efektívne reaguje na nové výzvy a čerpá zo svojho neotrasiteľného sebavedomia istotu, že si s nimi poradí. Dáva prednosť praktickým činnostiam, pri ktorých je viditeľný konečný výsledok, pred teoretickými pracovnými oblasťami. Nekonečné diskusie so spolupracovníkmi mu rýchlo idú na nervy a chýba mu trpezlivosť pri delikátnych aspektoch medziľudských vzťahov. Povie, ako sa to má urobiť a basta!

Energický tvorca patrí medzi extrovertných tvorcov. Máš fantastickú schopnosť pozorovať iných ľudí a tušíš ich motiváciu oveľa skôr, ako to dokážu iní. Má to za následok tvoju schopnosť rýchlo a správne zhodnotiť svojho náprotivku a šikovne sa s kýmkoľvek zblížiť. Okrem toho ťa baví byť spolu s inými, práca v tichej komôrke by sa ti nepáčila. Najlepšie sa preto cítiš v tíme.

Vzťahy s inými ľuďmi, komunikácia, diskusie a podľa možnosti čo najviac akčnosti sú tvojimi elixírmi života. Tu sa práve skrýva jeden z tvojich najväčších talentov: Si vynikajúci diplomat a jedinečný majster vyjednávania, najmä ak ide o získanie ľudí pre tvoj nápad alebo o to, aby si niečo predal niekomu inému - v doslovnom i prenesenom zmysle slova. Ak by si chcel, bol by si iste jeden z tých osobnostných typov, ktoré dokážu zmanipulovať iných na svoje ciele, jednoducho preto, že si tak výrečný, šarmantný, presvedčivý a charizmatický. Vlastne si už od prírody oveľa priamejší a otvorenejší, než aby si iných chcel „obabrať“ a akékoľvek intrigy sú ti cudzie a nesympatické.

Aj svoje okolie pozorne pozoruješ a veľmi presne registruješ aj najmenšie zmeny. Neunikne ti takmer nikdy podstatné, už len preto nie že si vždy zvedavý a máš záujem o všetko. Tvoja pamäť na detaily a fakty je legendárna, ako do špongie nasaješ všetko, čo u teba vyvoláva zvýšenú pozornosť a uložíš to na prípad, že to budeš v budúcnosti potrebovať. Niekedy si, ako už bolo povedané, nenájdeš čas poriadne si prejsť po svojej pamäti skôr, ako prijmeš rozhodnutie alebo prevezmeš určitý projekt. To však nemá nič spoločné s tým, že veci prehliadneš - niekedy sa ponáhľaš až tak, aby si bol aktívny, že na to, čo je vytlačené malým písmom, už nemáš nervy.

Podeľte sa o svoj osobnostný typ:


Find out more about your personality type in the english version of your personality description. Click here to get personality-based career advice and relationship advice for your type, the Energetic Doer.